Fedésidőpont-változás tranzitos exobolygóknál

Röviden kitérünk egy hasonló jelenségre. A tranzitos exobolygók egy részénél az tapasztalható, hogy a bolygó csillag előtti elhaladásakor bekövetkező kismértékű fényességcsökkenés nem pontosan, egy adott periódus szerint jelentkezik, hanem időbeli ingadozást mutat. Ez a TTV (transit timing variation) jelenség.

Annak oka, hogy az exobolygó nem pontosan egyforma időközönként fedi a csillagát többféle is lehet. Az egyik további bolygó jelenléte a rendszerben, amelynek gravitációs hatása a csillagra megváltoztatja a tömegközéppont helyét, megmozgatja a csillagot (3.105. ábra). Így már több, fedést nem okozó bolygó létére sikerült következtetni.

3.105. Ábra: A fedés időpontjának változása másik bolygó hatása következtében.
Image
        3_100_abra_timing

A periasztron vándorlása is hasonló jelenséghez vezet, de az lassabb változást okoz.

Egy esetleges exohold is magyarázhatja a TTV bekövetkezését. Erre vonatkozóan 2005-től kis csoportunk nemzetközileg is sikeres, sokszor idézett vizsgálatokat végzett (3.106. ábra). A hold keringése a bolygó körül a bolygó térbeli helyzetét folyamatosan változtatja, ami arra vezet, hogy a bolygó más-más időpontokban lép be a csillag elé (általában legfeljebb néhány perces nagyságrendű eltérésekről van szó).

3.106. Ábra: Exobolygó-exohold rendszer elhaladása a csillag korongja előtt. Simon (2011) által fejlesztett, LabVIEW környezetben készített programcsomag kezelő felülete.
Image
        3_101_abra_exohold

Eddig (2013. február) nem találtak exoholdat, de néhány hónapon, legfeljebb 1-2 éven belül várható az első ilyen objektum felfedezése. Különösen a Kepler űrtávcső mérései adhatnak erre reményt.


Szeged 2013-05-01