Irodalomjegyzék

1. AAVSO VSX: http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=about.top
2. Aerts C., Christensen-Dalsgaard J., Kurtz D.W.: 2010, Asteroseismology, A&A Library, Springer
3. Bedding T.R.: 2011, Solar-like Oscillations: An Observational Perspective, in: Asteroseismology, Canary Islands Winter School of Astrophysics, vol. XXII, ed. P.L.Pallé, Cambridge Univ. Press [arXiv:1107.1723]
4. Bódi A.: 2012, Pulzáló vörös óriás csillagok fénygörbéjének vizsgálata a Kepler űrtávcső adatsorai alapján, TDK dolgozat, (témavezető: Szatmáry Károly) SZTE TTIK
5. Borkovits T.: 2009, Pontatlan csillagórák, Fizikai Szemle 2. szám, 41.o.
6. Callingham J.R.: 2011, Asteroseismic analysis of M giants from Kepler observations, manuscript, University of Sydney
7. Ceman R., Pittich E.: 2004, Rekordok - A Világegyetem, 2. Csillagok - Galaxisok, Geobook
8. Christensen-Dalsgaard J.: 2003, Stellar Oscillations http://users-phys.au.dk/jcd/oscilnotes/index-bw.html
9. Cooper W.A., Walker E.N. (ford. Szabados L.): 1994, Csillagok távcsővégen, Gondolat Kiadó
10. Debosscher J. et al.: 2009, Automated supervised classification of variable stars in the CoRoT programme, Astronomy and Astrophysics, 506, 519
11. Deeming T.J.: 1975, Fourier analysis with unequally-spaced data, Astrophysics and Space Science 36, 137
12. Derekas A., Kiss L.L., Székely P., Alfaro E.J., Csák B., Mészáros Sz., Rodríguez E., Rolland A., Sárneczky K., Szabó Gy.M., Szatmáry K., Váradi M., Kiss Cs.: 2003, A photometric monitoring of bright high-amplitude $ \delta $ Scuti stars. II. Period update for seven stars, Astronomy and Astrophysics, 402, 733-743.
13. Derekas A., Kiss L.L., Udalski A., Bedding T.R., Szatmáry K.: 2004, A first-overtone RR Lyrae star with cyclic period changes, Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 354, 821-826.
14. Dorval J.: 2011, Internship report, Sydney University, Australia
15. Dworetsky M.M.: 1983, A period-finding method for sparse randomly spaced observations of ``How long is a piece of string?'', Monthly Notices Royal Astron. Soc., 203, 917
16. Ferraz-Mello S.: 1981, Estimation of periods from unequally spaced observations, Astronomical Journal, 86, 619
17. Frasca A. et al.: 2009, REM near-IR and optical photometric monitoring of pre-main sequence stars in Orion - Rotation periods and starspot parameters, Astronomy and Astrophysics, 508, 1313
18. Gőgh N.: 2002, Nóvakitörések spektroszkópiája és fotometriája, TDK dolgozat, (témavezető: Kiss L. László) SZTE TTIK
19. Handler G.: 2012, Asteroseismology, in: Planets, Stars and Stellar Systems, eds. T.D Oswalt et al., Springer, [arXiv:1205.6407]
20. Hegedüs T., Szatmáry K., Vinkó J.: 1992, Light curve and O-C diagram analysis of RZ Cassiopeiae, Astrophysics and Space Science, 187, 57
21. Hershey J.L.: 1975, Astrometric orbit, eclipsing period changes, and parallax of VW Cephei, Astronomical Journal, 80, 662
22. Hoffmeister C. (2. kiadás Richter G., Wenzel W.): 1984, Veränderliche Sterne, J. A. Barth, Leipzig
23. Irwin J.B.: 1952, The determination of a light-time orbit, Astrophysical Journal, 116, 211
24. Irwin J.B.: 1959, Standard light-time curves, Astronomical Journal, 64, 149
25. Jurcsik J. et al.: 2006, The triple-mode pulsating variable V823 Cassiopeiae, Astronomy and Astrophysics, 445, 617
26. Jurkevich I.: 1971, A method of computing periods of cyclic phenomena, Astrophysics and Space Science, 13, 154
27. Kaszás G., Vinkó J., Szatmáry K., Hegedüs T., Gál J., Kiss L.L., Borkovits T.: 1998, Period variation and surface activity of the contact binary VW Cephei, Astronomy and Astrophysics, 331, 231-243.
28. Kaufmann W.J. III.: 1991, Universe, 3rd ed., Freeman Publ. NY
29. Kiss L.L., Szatmáry K., Gál J., Kaszás G.: 1995, A new orbit of the binary RR Lyrae star TU UMa, Information Bulletin on Variable Stars No. 4205
30. Kiss L., Mizser A., Csizmadia Sz.: 2006, Változócsillagok, in: Amatőrcsillagászok kézikönyve, 3. javított és bővített kiadás, szerk. Mizser Attila, Magyar Csillagászati Egyesület
31. Kiss L.: 2004, R Coronae Borealis 1969-2004, Meteor No. 9., 45. o.
32. Kiss L.: 2005, CH Cygni 1971-2004, Meteor No. 2., 40. o.
33. Kolláth Z., Csubry Z.: 2002, TiFrAn software package, http://www.konkoly.hu/tifran/
34. Kurtz D.W.: 1985, An algorithm for significantly reducing the time necessary to compute a Discrete Fourier Transform periodogram of unequally spaced data, Monthly Notices Royal Astron. Soc., 213, 773
35. Kurtz D.W.: 2006, Stellar Pulsation: an Overview, in: Astrophysics of Variable Stars, ASP Conf. Series, vol. 349, 101-128.
36. Lafler J., Kinman T.D.: 1965, An RR Lyrae survey with the Lick 20-inch astrograph. II. The calculation of RR Lyrae periods by electronic computer, Astrophysical Journal Suppl., 11, 216
37. Lejeune T., Schaerer D.: 2001, Database of Geneva stellar evolution tracks and isochrones for (UBV)J(RI)C JHKLL'M, HST-WFPC2, Geneva and Washington photometric systems, Astronomy and Astrophysics, 366, 538
38. Lenz P., Breger M.: 2005, Period04 user guide, Comm. in Asteroseismology, 146, 53-136. http://www.univie.ac.at/tops/Period04/
39. Lorimer D.R.: 2008, Binary and Millisecond Pulsars, Living Rev. Relativity 11, 8.
40. Mitton S., Mitton J.: 1998, Csillagászat, Holló és Társa
41. Ostlie D.A., Cox A.N.: 1986, A linear survey of the Mira variable star instability region of the Hertzsprung-Russell diagram, Astrophysical Journal, 311, 864
42. Percy J.R.: 2007, Understanding Variable Stars, Cambridge University Press
43. Roberts D.H., Lehár J., Dreher J.W.: 1987, Time series analysis with CLEAN. I. Derivation of a spectrum, Astronomical Journal, 93, 968
44. Samus N.N. et al.: 2009, http://www.sai.msu.su/groups/cluster/gcvs/gcvs/iii/
45. Scargle J.D.: 1982, Studies in astronomical time series analysis. II. Statistical aspects of spectral analysis of unevenly spaced data, Astrophysical Journal, 263, 835
46. Simon A.: 2011, Exoholdak fedési exobolygók körül, PhD értekezés, SZTE
47. Stellingwerf R.F.: 1978, Period determination using phase dispersion minimization, Astrophysical Journal, 224, 953
48. Sterken C.: 2005, The O-C diagram: basic procedures, Proc. ``The Light-Time Effect in Astrophysics - Causes and Cures of the O-C Diagram'', ed. C. Sterken, ASP Conf. Ser. Vol. 335. 3-23.
49. Sterne T.E.: 1934, The errors of period of variable stars. I.The general theory illustrated by RR Scorpii, Harvard College Observatory Circular, 386, p.1
50. Szabados L.: 1989, Változócsillagok, különleges csillagok, in: Csillagászat, szerk. Marik Miklós, Akadémiai Kiadó
51. Szakáts R., Szabó Gy.M., Szatmáry K.: 2008, Does the period of BE Lyncis really vary?, Information Bulletin on Variable Stars, No. 5816
52. Szatmáry K.: 1987, Delta Scuti típusú változócsillagok kettős rendszerekben, Egyetemi doktori értekezés, JATE, Szeged
53. Szatmáry K.: 1994, Változócsillagok periódus-analízise az idő és a frekvencia tartományban, Kandidátusi értekezés, JATE, Szeged
54. Szatmáry K.: 2012, Csillagok fényességének periódusváltozása, MTA doktori értekezés, SZTE, Szeged
55. Szeidl B.: 1981, A változócsillagok asztrofizikai jelentősége, Fizikai Szemle, 31, No.4, 121-131.
56. Telting J.H., Schrijvers C.: 1997, Line-profile variations of non-radial adiabatic pulsations of rotating stars, II. The diagnostic value of amplitude and phase diagrams derived from time series of spectra, Astronomy and Astrophysics, 317, 723
57. Turatto M.: 2003, Classification of supernovae, in: Supernovae and Gamma-Ray Bursters (Lecture Notes in Physics), Springer, ed. K. W. Weiler, p. 21
58. van't Veer F.: 1986, Period variations of binary systems as a possible source of information about motions in the stellar core, Astronomy and Astrophysics, 156, 181
59. Vinkó J., Szabados L., Szatmáry K.: 1993, Study of the population II Cepheid AU Pegasi, Astronomy and Astrophysics, 279, 410
60. Wils P.: 2010, New double-mode and other RR Lyrae stars from WASP data, IBVS No. 5955
61. Wood P.R., Zarro D.M.: 1981, Helium-shell flashing in low-mass stars and period changes in Mira variables, Astrophysical Journal, 247, 247
62. WWZ wavelet software: http://www.aavso.org/software-directory/
63. Zimmerman R.: 2007, What makes Mira tick?, Astronomy 2007/Feb, p. 42 
Csillagászati évkönyv cikkek: (Magyar Csillagászati Egyesület)
64. Bagoly Zsolt: Gammakitörések - 2005/233
65. Benkő József-Szabó Róbert: Idősorok az űrből - 2011/207
66. Csák Balázs-Kiss László-Vinkó József: Kataklizmikus változócsillagok - 2007/231
67. Horváth István: Gammakitörések - 2012/291
68. Jurcsik Johanna: Tetten ért csillagfejlődés - 1994/148
69. Kálmán Béla: A napkutatás új eredményeiből - 2013/185
70. Kelemen János: Flercsillagok - 1987/2505. FEJEZET
71. Kiss László: Vörös óriás változócsillagok - 2006/228
72. Kiss László: Válogatás a változócsillagászat új eredményeiből - 2009/184
73. Kolláth Zoltán: Káosz a csillagászatban - 1991/112
74. Kolláth Zoltán-Jean-Philippe Beaulieu: A mikrolencse programok néhány változó- csillagászati eredménye - 1998/167
75. Kovács Géza: A Nap oszcillációi - 1983/222
76. Kővári Zsolt: Látjuk-e a csillagok felszínét? - 2004/198
77. Marik Miklós: Mágneses csillagok - 1981/216
78. Molnár László: Csillagok a Kepler fényében - 2013/198
79. Oláh Katalin: A változócsillagok eloszlása a Tejútrendszerben - 1982/208
80. Oláh Katalin: Csillagfoltok - foltos csilllagok - 1993/132
81. Paparó Margit: A delta Scuti csillagok - 1986/193
82. Paragi Zsolt: Mikrokvazárok - 2004/234
83. Patkós László: Kölcsönható kettőscsillagok - 1981/266
84. Patkós László: Az RS CVn típusú csillagok - 1984/270
85. Sódorné Bognár Zsófia: A fehér törpecsillagok világa - 2010/193
86. Szabados László: Pulzáló változócsillagok - 1977/144
87. Szabados László: Fizikai változócsillagok kettős rendszerekben - 1983/285
88. Szabados László-Zsoldos Endre: A cefeidák asztrofizikai és kozmológiai jelentősége - 1985/220
89. Szabados László: Új eredmények - régi változócsillag-megfigyelésekből - 1993/139
90. Szabados László: A mikrováltozó-csillagászat és a mega-változócsillagászat felé - 2001/237
91. Szatmáry Károly: 1986, Pulzáló változócsillagok periódusmeghatározása - 1987/149
92. Szatmáry Károly: Barna törpecsillagok mint gravitációs lencsék - 1995/154
93. Szatmáry Károly: Más csillagok bolygóinak felfedezése - 1997/160
94. Szatmáry Károly: Bolygók más csillagok körül - 2003/204
95. Vinkó József-Szatmáry Károly-Kaszás Gábor- Kiss László: A csillagok színképe - 1998/204
96. Vinkó J.-Kiss L.-Sárneczky K.-Fűrész G.-Csák B.-Szatmáry K.: Szupernóvák - 2001/218
97. Vinkó József: Új típusú szupernóva-robbanások - 2013/210Szeged 2013-05-01