Mars

Adatok:
átmérője: 6794 km (a Földének 0,53-szorosa)
tömege: 6,4185·1023 kg (a Földének 0,107-szerese)
átlagos sűrűsége: 3,93 g/cm3
felszíni gravitációja: 0,376 földi g
felszíni hőmérséklete: -150 °C és +20 °C közötti
holdjainak száma: 2
forgási ideje a tengelye körül: 24 óra 37 perc
tengelyferdesége: 25,2°
átlagos naptávolsága: 227 900 000 km = 1,52 CSE = 12 fényperc
a Nap körüli ellipszispálya lapultsága: 0,0934
a Nap körüli keringési idő: 1,88 földi év

     A Mars a Naptól számított negyedik bolygó a Naprendszerben. Vörös színe miatt a római hadistenről nevezték el. Mars Itália és Róma egyik legrégebbi istene.
    A Mars első megfigyelői az egyiptomiak voltak, az ábrázolásokon "a horizont Hórusza" név alatt tűnik fel. Az egyiptomiak mellett a görögök is élen jártak a Mars vizsgálódásában. I. e. 300 körül Arisztotelész megállapította, hogy a Mars távolabb van a Földtől, mint a Hold.
    A 16. század végén a dán csillagász, Tycho Brahe éveken át minden korábbinál pontosabban megmérte a Mars pozícióját a csillagokhoz képest. Brahe asszisztense, Johannes Kepler, német csillagász, javarészt a Mars ezen megfigyeléseire alapozva állapította meg a bolygók mozgásának első két törvényét.
       1. A bolygók a Nap körül ellipszis alakú pályán mozognak, az ellipszis egyik gyújtópontjában van a Nap.
   2. A bolygó és a Nap közötti szakasz egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol. Eszerint a bolygó napközelben gyorsabban, naptávolban lassabban mozog.        
    1877 óta, amikor Schiaparelli bejelentette, hogy vonalakból álló hálózatot fedezett fel a Mars felszínén, a bolygó rengeteg vitát váltott ki. Sokan mesterséges csatornarendszernek vélték a hálózatokat. Későbbi megfigyelések cáfolták ezt az elképzelést.

     A Mars a Földtől nézve az első külső bolygó (1, 2, 3). A csillagokhoz képest időnként hurok alakú pályát ír le. Naptól való távolsága a Föld naptávolságának 1,52-szerese. Átmérője kb. fele a Földének, tömege csak tizede annak. Kőzetbolygó (Föld-típusú bolygó), sok mindenben a Földhöz leginkább hasonló égitest. Tőlünk való távolsága és látszó mérete erősen változik. Elnyúlt pályája miatt a földközelségkori távolság is változó.
    Forgástengelye szinte ugyanúgy áll, mint a Földé, vannak rajta évszakokA marsi évek nagyjából kétszer olyan hosszúak, mint a földiek, az ottani évszakok is kétszer annyi ideig tartanak, mint a Földön. A Marson az évszakok sokkal szélsőségesebbek, mint nálunk. Az évszakok váltakozásának tudható be, hogy amikor a Mars déli féltekéjén tél van, a déli jégsapka a bolygó déli félgömbjének akár a felét is beboríthatja, míg például ugyanott nyáron a jégsapka gyakran el is tűnik. Az északi féltekén hasonló változásokat lehet megfigyelni.

    A északi félgömb átlagos magassági szintje jóval mélyebben van, mint a déli (1, 2). Felszínén hatalmas vulkáni kúpok és pajzs formájú vulkáni hegyek emelkednek, a déli félgömböt idős becsapódási kráterek borítják. A 300 méternél nagyobb, nemegyszer néhány száz kilométer átmérőjű kráterek valószínűleg a bolygó testébe csapódott kisbolygók nyomán alakultak ki, ami azért sem meglepő, mert e parányi égitestek övezete a Mars pályája közelében húzódik. A Mars déli féltekéje számos nagyméretű, kör alakú medencét foglal magában, melyek közül a 2000 km átmérőjű Hellasz a legnagyobb. Vörös színét a vas-oxidban gazdag homok és por adja. A ritka légkör ellenére erős szelek és hatalmas porviharok (porördögök) alakulhatnak ki.
    A Mars legnagyobb vulkánja, az Olympus Mons egy hatalmas, 25 km magasságú, 600 km átmérőjű pajzsvulkán. Valles Marineris: az egyenlítőtől 4000 km-re délre húzódó kanyonrendszer, amelynek maximális szélessége eléri a többszáz kilométert, mélysége pedig a 6 kilométert. Az egyik lepusztult hegy - ha bizonyos szögben éri a napfény - hasonlít egy arcra (1, 2, 3).
     Különösen érdekes a sarki hósapkák peremvidéke (HST), ahol több száz krátert részben vagy teljesen fagyott vízjég és szárazjég tölt ki. A jég alakzatai idővel változnak. A Mars felszínén jelenleg nem található cseppfolyós víz, de számos bizonyíték arra utal, hogy a múltban volt. Találhatók ugyanis kiszáradt folyómedrekhez hasonló domborzati képződmények (1, 2), teraszok és olyan csepp alakú törmelék-lerakódások, amelyeket általában üledéket hordozó erős sodrású folyóvizek raknak le az akadályt képező tereptárgyak körül.
     Légköre nagyon vékony és ritka, nagyrészt szén-dioxid alkotja (96%), mellette nitrogén és argon, nyomokban oxigén és vízgőz. A légköri nyomás kb. a földi légkör nyomásának a százada, ezért űrruha nélkül nem lehet kilépni a felszínre. A Marson állva az égbolt nem kék színűnek látszik, mint nálunk tiszta időben, hanem inkább halvány narancsvörösnek vagy rózsaszínűnek. Zord éghajlata van (átlaghőmérséklete: –32 °C), ezért sarkvidékeit szén-dioxidból (szárazjég) és vízjégből álló hósapka borítja.
    A jégsapkák közelében érdekes, fekete foltok jelennek meg időnként (sötét dűnefoltok). Egyes kutatók szerint lehet, hogy élő szervezetek találhatók ezen foltokban.
    A Mars mágneses tere rendkívül gyenge.
    A Marsot meglátogató első sikeres űrszonda a Mariner-4 volt 1965-ben. A későbbiekben tucatnyi szovjet és amerikai, európai és japán űrszonda (keringőegység, leszállóegység és marsjáró), indult  a Marshoz, hogy tanulmányozza a felszínét és éghajlatát. Ezek közül a legsikeresebbek: a Mariner és a Viking-program (1, 2, 3, 4), a Mars Global Surveyor (1, 2, 3, 4, 5, 6), a Mars Odyssey (1, 2, 3, 4), amely neutron- és gammasugárzást mérve közvetetten kimutatta a talajban a vizet (1, 2, 3, 4, 5), az MRO, a Phoenix (1, 2, 3) és a Mars Express (1, 2, 3, 4). Utóbbi a Beagle-2 talajvizsgáló, életnyomkereső leszálló egységet is vitte (1, 2, 3), amellyel végül a kapcsolat nem jött létre. A Mars Express keringő egység viszont csodálatosan részletgazdag felvételeket készített (link) és a talajban lévő vízre utaló jeleket mért.
    A Pathfinder (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) kis marsjárónál a fékezőernyő és fékezőrakéták után felfújódó légzsákokat használtak a leérkező egység sérülése ellen. Később a Spirit és az Opportunity roverek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) a felszínen mozogva rengeteg képet, adatot szolgáltattak (1, 2, 3, 4, 5). A 3 hónapra tervezett működésük már 2004 óta tart. Meteoritokat is találtak. A NASA és az ESA is folytatja a Mars kutatását az ExoMars programban.
    Az embereket szállító Mars-expedíció megvalósulása 2025 előtt nem valószínű (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Számos előkészítő kísérletet, szimulációt végeznek ehhez: egyrészt több száz napra bezárnak önkénteseket egy földi űrhajó-makettbe, másrészt a marsihoz hasonló sivatagos vidéken marsi bázist építettek, ahol váltott legénység dolgozik (magyarok is részt vettek benne, Utah 1, 2, 3).
    A Földön talált meteoritok közül néhányról (pl. az ALH84001 anyaga, a benne talált nanobaktériumokhoz hasonló lenyomatok, magnetitkristályok és az üregekben lévő gáz összetétele alapján) kiderült, hogy a Marsról származik. Egy ottani becsapódás során dobódhatott ki törmelék, aminek egy része eljuthatott a Földre. Ilyen módon akár az élet is vándorolhat a bolygók között.
A Mars holdjai