Uránusz

Adatok:

átmérője: 51 118 km (a Földének 4,01-szorosa)

tömege: 8,68·1025 kg (a Földének 14,5-szerese)

átlagos sűrűsége: 1,32 g/cm3

felszíni gravitációja: 0,886 földi g

felszíni hőmérséklete: -210 °C

ismert holdjainak száma: 27

forgási ideje a tengelye körül: -17 óra 17 perc (retrográd irányú)

tengelyferdesége: 97,9° (a pályasík alá billent 7,9°-kal)

átlagos naptávolsága: 2 871 000 000 km = 19,19 CSE = 2,39 fényóra

a Nap körüli ellipszispálya lapultsága: 0,047

a Nap körüli keringési idő: 84,01 év    

     Az Uránuszt 1781. március 13-án pillantotta meg először az angol Sir William Herschel (eleinte üstökösnek vélte a felfedezését). A névválasztást illető vita után végül Johann Bode német csillagász javaslata kerekedett felül, így lett Uránusz, ami jobban illeszkedett a többi bolygó ógörög-latin elnevezéseinek sorába. Uránusz a görög mitológiában az eget megszemélyesítő isten, Gaia-Földanya férje, az első, legősibb istennemzedék képviselője. Kronosz (Szaturnusz), a titánok és a küklopszok apja.
    Az Uránusz a Naprendszer egyik óriásbolygója (Jupiter típusú bolygó), a negyedik legtávolabbi külső bolygó. Egy év alatt a csillagokhoz képest csak keveset mozdul el. Közelről eddig csak a Voyager-2 űrszonda vizsgálta 1986-ban.
    Légköre hidrogénből (83%) és héliumból (15%) áll, de kevés metán és ammónia is van benne.  A metán az atmoszféra felső részén elnyeli a vörös fényt, ami miatt a bolygó halvány kékeszöld színű. Kevés részletet mutat a légkör. A szelek sebességeloszlása a Neptunuszéhoz hasonló. A felhők ugyanúgy mozognak a szélességek mentén, mint a Jupiter és a Szaturnusz esetében, csak sokkal halványabbak. A legjobb felvételeket a Hubble-űrtávcsővel  és adaptív optikás földi óriástávcsövekkel (Keck, Subaru) készítették.
    Szilárd anyagot is tartalmazó magja körül folyékony víz, ammónia és metán köpenye van. 
    Az Uránusz tengelyhajlása 90°-nál is nagyobb, retrográd a forgása. Gyakran az egyik pólus mutat a Nap irányába. Ezen a póluson melegebb van, mint az egyenlítőn. A nagy tengelyhajlás egy bolygó méretű objektummal való korai ütközés során jöhetett létre több milliárd évvel ezelőtt.
    Az Uránusznak a Földéhez hasonlóan erős mágneses tere van. Furcsa, hogy a mágneses tengely és a forgástengely 59 fokos szöget zár be egymással, valamint a mágneses tengely nem megy át a bolygó középpontján. A mágneses tér a bolygó belsejében alakul ki, de még nem lehet tudni, hogy pontosan mi hozza létre. Újabban feltételezik, hogy a víz különleges, szuperionos rétege befolyásolja a mágneses tér szerkezetét.
    11 gyűrűje és 27 holdja ismert.
Az Uránusz holdjai