TDK hírek

Az 2000. őszi helyi TDK konferencia menetrendje:

- október 30-ig: 1 oldalas absztraktok leadása a fizika területi felelősnek
                         (dr. Farkas Zsuzsa). Az absztraktok formai követelménye:
                      http://physics.jpte.hu/otdk/  (WinWord6 rtf formában kell leadni)
- november 6-ig: a zsürik, a helyszín véglegesítése
- november 20-ig: a dolgozatok leadása 2 példányban a területi felelősnek
- november 28. 14 óra: a helyi konferencia (Budó-terem)
- december 15. 11 óra: díjkiosztás (TTK kari tanácsterem)
- december 15-ig: az országos konferenciára javasolt dolgozatok összegyűjtése
                         a karon: jelentkezési lap (OTDT honlapon), 4 példány 1 oldalas
                         absztrakt, a zsüri minősítése, javaslata, 2 példány dolgozat

Az országos konferenciáról:

           XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
           Országos Tudományos Diákköri Tanács: http://www.prof.iif.hu/otdt/

        FIZIKA-FÖLDTUDOMÁNYOK-MATEMATIKA SZEKCIÓ
        Pécsi Tudományegyetem TTK, 2001. április 17-19.
     http://physics.jpte.hu/otdk/  - ezt föltétlenül nézze meg minden érintett minél
        hamarabb, mert sok információt ad a részvétel feltételeiről, az alszekciókról,
        a tagozatokról, az értékelési szempontokról, és letölthető pl. a nevezési lap,
        az absztrakt minta

       TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ
       Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar, 2001. április 12-13.
    http://www.vein.hu/otdk/  - hasonlóan az előzőekhez

Eredmények, díjak (SZTE Fizikus Tanszékcsoport)