TDK hírek

Az 2002. őszi helyi TDK konferencia menetrendje:

- november 11-ig: 1 oldalas absztraktok leadása a fizika területi felelősnek
                         (dr. Farkas Zsuzsanna), elektronikusan is: zfarkas@physx.u-szeged.hu címre.
                         Az absztraktok formai követelménye:
                         A4, margók: 2,5 cm körbe, Times New Roman, 1,5 sorköz, középre igazított
                         cím (14, bold), szerző, évf., szak, témavezető, intézmény, tanszék (12, dôlt),
                         szöveg (12, normál, sorkizárt) (WinWord6 rtf formában kell leadni)
- november 15-ig: a zsürik, a helyszín véglegesítése
- november 25-ig: a dolgozatok leadása 2 példányban a területi felelősnek
- november 29. 12 óra 30 perc: a helyi konferencia (Budó-terem)
- december 11. 13 óra: díjkiosztás (TTK kari tanácsterem)
- december 15-ig: az országos konferenciára javasolt dolgozatok összegyűjtése
                         a karon: jelentkezési lap (OTDT honlapon), 4 példány 1 oldalas
                         absztrakt, a zsüri minősítése, javaslata, 2 példány dolgozat

Az országos konferenciáról:

          XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
          Országos Tudományos Diákköri Tanács: http://www.prof.iif.hu/otdt/

        FIZIKA-FÖLDTUDOMÁNYOK-MATEMATIKA SZEKCIÓ
        Miskolci Egyetem, Geofizikai Tanszék, 2003. április 14-16.
       http://www.uni-miskolc.hu/otdk26  - ezt föltétlenül nézze meg minden érintett minél
        hamarabb, mert sok információt ad a részvétel feltételeiről, az alszekciókról,
        a tagozatokról, az értékelési szempontokról, és letölthető pl. a nevezési lap,
        az absztrakt minta

        Tagozatok beosztása, program, térképek: miskolcinfo.pdf
        Résztvevők a SZTE TTK-ról: miskolclista.rtf

          A csillagászat tagozatok eredménye

       TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ
       Kecskeméti Fôiskola, 2003. április 3-5.
       http://www.ketif.hu  - hasonlóan az előzőekhez

a 2000/2001. tanévi TDK-ról