SZTE Csillagászat
header_picture

Képzés

A Szegedi Tudományegyetem csillagászképzése

A Szegedi Tudományegyetemen 1999 óta folyik csillagász szakos hallgatók képzése. A csillagász hivatást választó felvételizők az SZTE Fizika BSc szakra jelentkezhetnek, ahol a képzésük során választhatják a csillagászat specializációt. Itt a fizika alapjainak elsajátítása mellett a csillagászat alapjaival is megismerkedhetnek. Majd Csillagász MSc vagy Fizikus MSc keretein belül mélyíthetik el csillagászati ismereteiket. Végül pedig a legelhivatottabbak a Fizika Doktori Iskola 4 éves asztrofizika képzésébe is bekerülhetnek, ahol önnáló szakcsillagásszá érnek.

beke_epulet

A Szegedi Tudományegyetem Fizika BSc csillagászati tematikájú kurzusai

A mai modern csillagászat alapjait képezik a fizikai ismeretek és azok használata a csillagászatban. Ennek megfelelően a csillagászat iránt érdeklődő hallgatók a SZTE Fizika BSc szakra nyerhetnek felvételt, ahol megismerkedhentek a világunkat mozgató fizikai összefüggésekkel. Az alapszakon eltöltött idő alatt a hallgatóknak lehetőségük van a csillagász specializációt választani, ahol külön kurzusokon mélyedhenek el a tudomány rejtelmeiben.

A Szegedi Tudományegyetem Csillagász MSc és Fizikus MSc csillagászati tematikájú kurzusai

A Fizika BSc szakon diplomát szerző hallgatóknak lehetőségük van a tanulmányaik folytatására az SZTE Fizikus MSc és Csillagász MSc szakjain. A csillagász mesterképzés célja átfogó csillagászati ismeretek átadása, beleértve a csillagászattal kapcsolatos interdiszciplináris területeket is. Továbbá a tágabb körben használható, a tudományos kutatáshoz, a tudományos szaknyelv használatához, a csapatmunkához, a tudományos kutatási eredmények kommunikációjához szükséges készségek elsajátítása, a multidiszciplináris összefüggésekben felmerülő új vagy szokatlan problémák megoldásához szükséges képességek elsajátítása. Megszerzett ismereteiket később doktori képzés keretében folytathatják.
A hallgatók a fizikus mesterszakon belül az Asztrofizika és Csillagászat modulok hallgatásával is elmélyíthetik ismereteiket.

A Szegedi Tudományegyetem Fizika Doktori Iskola Asztrofizika képzési programja

Az SZTE-n a mesterszak elvégzése után lehetőség van doktori képzésben folytatni a csillagászati tanulmányokat. A 4 éves képzés végén teljes értékű önnálló kutatóvá válik a hallgató, témavezető szakszerű irányítása mellett.

Tananyagok (BSc, MSc)

A Fizika BSc és Fizikus, valamint Csillagász Msc szakok tantárgyainak mélyebb megértéséhez és a záróvizsgák csillagászati tematikájú anyagaihoz való felkészüléshez az alábbi anyagok nyújtanak segítséget.

Szegedi Tudományegyetem csillagászati tematikájú projektfeladatai (TDK, szakdolgozat)

hallgatók egyszerűbb projektfeladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a kutatói léttel. A projektfeladatok célja, hogy a hallgatók a tanulás mellett alapszintű kutatással is foglalkozzanak. A projektfeladatokat témavezető irányításával végzik, amelynek célja, hogy a kapott eredményeket a Helyi és Országos TDK során bemutathassák a nagyközönségnek, vagy szakdolgozatuk során használhassák fel.

Volt hallgatóink teljes szakdolgozatai diplomamunkái és TDK dolgozatai: