JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM, KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK
 
 
 
 
Két rövid periódusú Hipparcos-változó fotometriai és spektroszkópiai vizsgálata
 
TDK dolgozat
 
 
 Készítette:
 Csák Balázs, II. éves fizikus hallgató
 
 
 
Témavezető: Kiss L. László, doktori ösztöndíjas
  Dr. Szatmáry Károly, tudományos főmunkatárs