<<címlap
 

 TARTALOMJEGYZÉK
 
 
 

    BEVEZETÉS
 I. RÖVID ÁTTEKINTÉS A PULZÁLÓ VÁLTOZÓCSILLAGOKRÓL
II. A MÉRÉSI TECHNIKÁK BEMUTATÁSA 
     II.1. Röviden a csillagászati fotometriáról
     II.2. Nemzetközi fotometriai rendszerek
        II.2.1. A Johnson-féle szélessávú UBV-rendszer
        II.2.2. A Strömgren-féle négyszín-rendszer
     II.3. Spektroszkópia
III. AZ EXTINKCIÓS ÉS STANDARD TRANSZFORMÁCIÓS EGYÜTTHATÓK MEGHATÁROZÁSA
     III.1. Az UBV-rendszer együtthatói
     III.2. A Strömgren-rendszer együtthatói
IV. A MÉRÉSI EREDMÉNYEK
     IV.1. V2109 Cygni
        IV.1.1. Fotometriai analízis
        IV.1.2. A periódus vizsgálata
        IV.1.3. A vörösödés meghatározása
        IV.1.4. Az effektív hőmérséklet és felszíni gravitációs gyorsulás
              meghatározása
        IV.1.5. Spektroszkópia
        IV.1.6. Asztrofizikai paraméterek - sugár, tömeg, luminozitás
        IV.1.7. Fourier-analízis - második felhangú pulzáció?
        IV.1.8. A fénygörbe és radiális sebesség görbe analízise
     IV.2. DX Ceti
ÖSSZEFOGLALÁS
IRODALOMJEGYZÉK
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
FÜGGELÉK
  
  <<címlap