<<vissza    tartalom    tovább>>
 

 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
 
 

Ezúton szeretném témavezetőimnek, Kiss L. László doktori ösztöndíjasnak és Dr. Szatmáry Károly tudományos főmunkatársnak a munkám során nyújtott segítséget és a mutatott végtelen türelmet megköszönni. Hasonló módon sokat segített Dr. Vinkó József, aki a David Dunlap Observatory-nak benyújtott távcsőidő pályázat megfogalmazásával releváns módon lendített a dolgozat észlelési anyagán. Köszönettel tartozom a Szegedi Csillagvizsgálónak a műszerek használatának folyamatos biztosításáért. Barát Éva és Fűrész Gábor számítógépes támogatása a dolgozat végső formájának kialakítását tette problémamentessé.
  
 <<vissza    tartalom    tovább>>