Barotropikus csillag téregyenletei

Barotropikus ideális folyadékot feltételezve, az Einstein-egyenletek rendkívüli módon egyszerűsödnek: csupán 3 diagonális egyenlet marad. A $ tt$ és az $ rr
$ egyenletek explicit alakja

$\displaystyle 2r\frac{d\lambda }{dr}-1+e^{2\lambda }$ $\displaystyle =$ $\displaystyle 8\pi Gr^{2}e^{2\lambda }\rho ,$ (5.7)
$\displaystyle 2r\frac{d\Psi }{dr}+1-e^{2\lambda }$ $\displaystyle =$ $\displaystyle 8\pi Gr^{2}e^{2\lambda }p .$ (5.8)

Természetesen a $ \rho ,p$ folyadékváltozók is $ r$ függvényei. A kissé bonyolultabb $ \theta \theta $ egyenlet (vagy a vele ekvivalens $ \varphi
\varphi $ egyenlet) helyett az energia-impulzus kovariáns deriváltjának eltűnését írjuk fel (a kétszer kontrahált Bianchi-azonosságok miatt ez következménye az Einstein-egyenleteknek):

$\displaystyle \frac{dp}{dr}=-\frac{d\Psi }{dr}(\rho +p) .$ (5.9)

Newtoni határesetben $ \phi \ll 1$ és a nyomás elhanyagolható a sűrűség mellett. Így az (5.5) és az (5.9) egyenletekből a hidrosztatikai egyensúly

$\displaystyle \frac{\partial p}{\partial r}=F_{g}\rho$ (5.10)

newtoni egyenletét kapjuk, amely szerint a csillag nyomásgradiense és az $ %
F_{g}=-d\phi /dr$ egységnyi tömegre ható gravitációs erő egymást kiegyensúlyozza. A következőkben megvizsgáljuk, hogyan módosul a fenti egyenlet erős gravitáció jelenlétében.

Szeged 2013-05-01