Oppenheimer-Snyder-kollapszus

Az egyszerűség kedvéért modellezzük az összehúzódó csillag anyagát nyomásmentes ideális folyadékkal (porral) és tekintsük gömbszimmetrikusnak. Az ívelemnégyzet egy Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker-téridő (FLRW), amely együttmozgó $ (\tau ,\chi )$ koordinátákban:

$\displaystyle ds_{FLRW}^{2}=-d\tau ^{2}+a^{2}\left( \tau \right) \left[ d\chi ^{2}+\chi ^{2}\left( d\theta ^{2}+\sin ^{2}\theta d\varphi ^{2}\right) \right]  .$ (5.29)

(Mind a görbületi indexet, mind a kozmológiai állandót nullának választottuk.) Az effektív Einstein egyenlet a kozmológiában is használatos Friedmann- és a Raychaudhuri- egyenleteket adja:

$\displaystyle \frac{\dot{a}^{2}}{a^{2}}=\frac{8\pi G\rho }{3} ,$ (5.30)
$\displaystyle \frac{\ddot{a}}{a}=-\frac{4\pi G}{3}\rho  .$ (5.31)

Itt $ a\left( \tau \right) $ a csillag skálafaktora, $ \rho$ az ideális folyadék sűrűsége, a pont pedig $ \tau$ szerinti deriválást jelöl.

A csillag határa konstans együttmozgó $ \chi =\chi _{0}$ koordinátánál található, ennek külső tartományában az (5.25) külső Schwarzschild-téridő érvényes. A $ \left( \tau ,\theta ,\varphi \right) $ koordinátahármas az illesztési felület koordinátáinak választható. A két tartománynak a közös felületen indukált metrikái

$\displaystyle ds_{\text{külső}}^{2}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \left[ -\left( 1-\frac{2GM}{r_{0}}\right) \dot{t}%
_{0}^{2}+\left( 1-\frac{2GM}{r_{0}}\right) ^{-1}\dot{r}_{0}^{2}\right] d\tau
^{2}$  
    $\displaystyle +r_{0}^{2}\left( d\theta ^{2}+\sin ^{2}\theta d\varphi ^{2}\right)  ,$ (5.32)
$\displaystyle ds_{\text{belső}}^{2}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle -d\tau ^{2}+a^{2}\left( \tau \right) \left[ \chi
_{0}^{2}\left( d\theta ^{2}+\sin ^{2}\theta d\varphi ^{2}\right) \right]  ,$ (5.33)

ahol $ r_{0}=r\left( \tau ,\chi _{0}\right) $ és $ t_{0}=t\left( \tau ,\chi
_{0}\right) $. Az indukált metrika folytonossága értelmében
$\displaystyle r_{0}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle a\left( \tau \right) \chi _{0} ,$ (5.34)
$\displaystyle \left( 1-\frac{2GM}{a\left( \tau \right) \chi _{0}}\right) ^{2}\!\!\dot{t}%
_{0}^{2}\!\!$ $\displaystyle =$ $\displaystyle 1-\frac{2GM}{a\left( \tau \right) \chi _{0}}+\dot{a}%
^{2}\left( \tau \right) \chi _{0}^{2} .$ (5.35)

Ezek az egyenletek meghatározzák az illesztési felület időfejlődését.

Az illesztési felület külső görbületének a csillag felőli oldalról nézve csak két nemeltűnő komponense van, ezek $ K_{\varphi \varphi }^{\text{belső}%
}=K_{\theta \theta }^{\text{belső}}\sin ^{2}\theta $. A belső, illetve a külső tartományból látszó megfelelő külső görbületkomponensek:

$\displaystyle K_{\theta \theta }^{\text{belső}}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle a\left( \tau \right) \chi _{0} ,$ (5.36)
$\displaystyle K_{\theta \theta }^{\text{külső}}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \left( 1-\frac{2GM}{r_{0}}\right) r_{0}
\dot{t}_{0} .$ (5.37)

A folytonosságból, felhasználva az (5.34) egyenletet is, $ \dot{t}_{0}$-ra kapunk egyszerű kifejezést:

$\displaystyle \dot{t}_{0}=\left( 1-\frac{2GM}{a\left( \tau \right) \chi _{0}}\right) ^{-1} .$ (5.38)

Az (5.35) és (5.38) egyenletek összehasonlításából:

$\displaystyle a\left( \tau \right) \dot{a}^{2}\left( \tau \right) =\frac{2GM}{\chi _{0}^{3} } , $ (5.39)

végül a $ K_{\tau \tau }^{\text{külső}}=0$ feltételből

$\displaystyle \ddot{a}\left( \tau \right) =-\frac{GM}{a^{2}\left( \tau \right) \chi _{0}^{3}} $ (5.40)

következik.

Az (5.39) összefüggés integrálása megadja az összeomló csillag skálafaktorának időfejlődését a $ \tau$ együttmozgó idő függvényében:

$\displaystyle a^{3/2}=a_{0}^{3/2}-\left( \frac{9GM}{2\chi _{0}^{3}}\right) ^{1/2}\tau  .$ (5.41)

Kollapszus modellezéséhez az (5.39) egyenlet $ -$'' gyökét kellett választanunk. Az $ a_{0}$ integrációs állandó a skálafaktor kezdeti értéke ($ \tau =0$-nál). Látszik, hogy a kollapszus véget ér, amikor $ a=0$ bekövetkezik, véges $ \tau _{1}=\left(
2\chi _{0}^{3}a_{0}^{3}/9GM\right) ^{1/2}$ idő elteltével. Ez azt jelenti, hogy a csillag teljes anyaga az origóba gyűlt!

A (5.30) fejlődésegyenlet segítségével a központi tömeg kifejezhető az energiasűrűség és a csillag sugara segítségével. Eszerint $ M$ a csillag energiasűrűségének térfogati integrálja

$\displaystyle M=\frac{4\pi \chi _{0}^{3}a^{3}}{3}\rho  .$ (5.42)

$ M$ állandó, így a csillag energiasűrűsége (5.42) értelmében $ \rho
\left( \tau \right) \sim a^{-3}$, azaz a csillag eredeti feltevésünk szerint porból áll, mivel nyomása a

$\displaystyle \dot{\rho}+3\frac{\dot{a}}{a}\left( \rho +p\right) =0 $ (5.43)

folytonossági egyenlet értelmében eltűnik. A kollapszus befejeztével ($ a=0$) tehát a por energiasűrűsége végtelen!

Összefoglalva, a kollapszus végtelen sűrűségű ponttá húzza össze a csillagot, mégpedig véges idő elteltével. A pont tehát egy szingularitás, amelynek külső környezete a Schwarzschild-téridő lesz.

Szeged 2013-05-01