Illesztés külső vákuummal

A gravitációt jellemző metrika az $ a,b,r_{1}$ paraméterek függvénye, ezek közül az (5.20) összefüggések segítségével csupán kettő küszöbölhető ki a csillag $ M,R$ fizikai paraméterei segítségével. A harmadik paraméter nem csupán a csillagtól, hanem annak környezetétől is függ. Amennyiben a csillag külseje gömbszimmetrikus vákuum ($ T_{ab}=0$), Birkhoff unicitás-tételének értelmében ez a

$\displaystyle ds_{S_{k\ddot{u}lso}}^{2}=-\left( 1-\frac{2GM}{r}\right) dt^{2}+\...
...ight) ^{-1}dr^{2}+r^{2}\left( d\theta ^{2}+\sin ^{2}\theta d\varphi ^{2}\right)$ (5.25)

külső Schwarzschild-téridő lesz.

Két téridő illesztésénél az ún. Israel-féle illesztési feltételeknek kell teljesülniük. Mint ahogyan az elektromágneses mennyiségek összes komponensének sem kell a töltéseket és áramokat tartalmazó határátmeneten folytonosnak lennie, a metrikus tenzor összes komponensére sem követeljük ezt meg. A gravitációs illesztési feltételek értelmében az illesztési felület indukált metrikája (első fundamentális formája) mindig folytonos, míg a külső görbülete (második fundamentális formája) csak akkor, ha a felszínen nincs disztribucionális anyag.

A $ g_{tt}$ metrikus függvény folytonossága az $ r=R$ felület indukált metrikájának folytonosságából következik, és az

$\displaystyle a-b\sqrt{1-\frac{2GM}{R}}=1-\frac{2GM}{R} $ (5.26)

feltételhez vezet. Azaz a metrikában szereplő összes állandó kifejezhető a csillag fizikai paramétereivel, tehát $ r_{1}^{2}=R^{3}/2GM$ mellett
$\displaystyle \frac{2a}{3}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle 1-\frac{2GM}{R} ,$  
$\displaystyle 2b$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \sqrt{1-\frac{2GM}{R}} $ (5.27)

is fennáll.

Összefoglalva, a belső Schwarzschild-megoldás és ennek tömegfüggvénye abban az esetben, ha a csillagot vákuum veszi körül:

$\displaystyle ds_{S_{belso}}^{2}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle -\frac{1}{2}\left( 1-\frac{2GM}{R}\right) \left( 3-
\sqrt{\frac{1-\frac{2Gm(r)}{r}}{1-\frac{2GM}{R}}}\right) dt^{2}$  
    $\displaystyle +\left( 1-\frac{2Gm(r)}{r}\right) ^{-1}dr^{2}+r^{2}\left( d\theta
^{2}+\sin ^{2}\theta d\varphi ^{2}\right) ,$  
$\displaystyle m(r)$ $\displaystyle =$ $\displaystyle M\frac{r^{3}}{R^{3}} $ (5.28)

lesz. Látható, hogy a csillag $ r=R$ határán a külső és a belső Schwarzschild-megoldások egybeesnek.

Szeged 2013-05-01