A struktúraképződés numerikus szimulációja

A struktúra képződésének történetét a Millennium-szimuláció mutatja be [28]. Ez a $ 10^{10}$ darabnál is több részecske fejlődését nyomon követő N-test-szimuláció [29] a sötét anyag térbeli eloszlásának alakulását követi (6.12 ábra).

6.12. Ábra: A Millennium-szimuláció az anyag nagy léptékű szerkezetének kialakulását követi nyomon. Az ábrasor a $ z=18.3$ ( $ t=0,21\times
       10^{9}$ év), $ z=5,7$ ($ t=1,0$ $ \times 10^{9}$ év), $ z=1,4$ ( $ t=4,7\times
       10^{9}$ év) és $ z=0$ ( $ % t=13,7\times
       10^{9}$ év) vöröseltolódás (Univerzum életkora) értékeknél mutatja a nagy léptékű szerkezetet [29].
Image
         milennium1Image milennium2Image milennium3Image milennium4

A nagyítás változtatásával megfigyelhető a struktúra léptékfüggő morfológiája, néhány Gpc skálától 10 kpc skáláig. A napjainkban létező struktúra a 6.13 ábrán és a millennium_sim_1024x768.avi kisfilmen látható.

6.13. Ábra: A Millennium-szimuláció posztere az anyag nagy léptékű szerkezetét mutatja napjainkban, különböző skálákon [29].
Image milennium

A Millennium-szimulációban a hideg sötét anyag a ma látható nagyléptékű szerkezetekhez vezet, míg a forró sötét anyag erre nem képes. A Millennium-szimulációval viszont kompatibilis, hogy a sötét anyag akár langyos állapotú is lehet.

Szeged 2013-05-01