Rees-Sciama-effektus

Amikor a hideg sötét anyag által dominált Univerzum sűrűségperturbációi nemlineárissá válnak, a gravitációs potenciál mélyül $ K=0$ esetben is (szemben a lineáris perturbációszámítás esetével). Ennek a CMB-fluktuációkra kifejtett hatása az ún. Rees-Sciama-effektus.Szeged 2013-05-01