A hőmérsékleti teljesítményspektrumot meghatározó fontosabb kozmológiai effektusok

A mérések alapján a háttérsugárzás majdnem tökéletes feketetest-sugárzás. A feketetest-sugárzástól való eltérések a lecsatolódáskori fluktuációkat tükrözik, azonban a lecsatolódás óta ezeket más hatások is alakították. Az alfejezet ezeket foglalja össze.Subsections

Szeged 2013-05-01