Diffúziós (Silk-) csillapodás

A rekombináció alatt a fotonok a magasabb hőmérsékletű helyekről folyamatos szórásokon átesve a hidegebb területek felé diffundálnak. Ez a termalizáció azon a skálán hatásos, amelyet a foton bolyongása során befuthatott a lecsatolódásig. A fotonok két Compton-szórás között átlagosan $ \lambda
_{C}=\left( n_{e}\sigma _{T}a\right) ^{-1}$ távolságot, míg $ N$ szórás alatt $ \lambda _{D}=\sqrt{N}\lambda _{C}$ távolságot (lásd bolyongási probléma) tesznek meg, $ N\lambda _{C}\approx \eta $ konformis idő alatt. Az utolsó szóródási felület $ \lambda _{D}$ hossznak megfelelő szögskáláján a spektrum amplitúdójában a termalizáció miatt bekövetkező csökkenést diffúziós, vagy Silk-csillapodásnak nevezik. A csillapodás a spektrum harmadik csúcsát követően várható.Szeged 2013-05-01