H-He fúzió

A csillagokban lejátszódó legfontosabb termonukleáris reakció a hidrogén átalakulása héliummá. Mai tudásunk szerint ez a folyamat ment végbe az ősrobbanást követő percekben is (primordiális nukleoszintézis), ennek hatására jött létre az Univerzum héliumtartalmának nagy része.

A H-He fúzió egyszerűbb formája a proton-proton ciklus. Ez három fő lépésből áll:

$ ^1$H + $ ^1$H $
         \rightarrow$ $ ^2$H + $ e^+$ + $ \nu$
$ ^2$H + $ ^1$H $
         \rightarrow$ $ ^3$He + $ \gamma$
$ ^3$He + $ ^3$He $
         \rightarrow$ $ ^4$He + $ ^1$H + $ ^1$H

Egy teljes ciklus által termelt energia kb. 26,2 MeV. A reakció kulcsmomentuma az első lépés: két proton ütközése egy deuteront kelt. Az ehhez szükséges $
    \beta$-bomlás lassúsága miatt ez a folyamat rendkívül valószínűtlen, csakis azért játszódik le a csillagokban, mert a magban a H-sűrűség igen nagy. A p-p ütközés nemrezonáns folyamat, hatáskeresztmetszetét az (1.60)-hez hasonló képlet írja le. (1.54) felhasználásával a protonok pusztulásának karakterisztikus idejére $ \tau \approx 10^9$ év adódik, ez összemérhető a csillag teljes nukleáris időskálájával. A p-p reakció lassúsága tehát a H-He fúzió teljes energiahozamát meghatározza.

A p-p ciklus hőmérsékletfüggésének kitevője $ \nu_{\rm pp} =
     11,27/T_6^{1/3} - 2/3$, ahol $ T_6$ a hőmérséklet $
     10^6$ K egységekben. $
     10^6$ K-re $ \nu = $10,6, $ 3 \cdot 10^7$ K-re $ \nu=3$,0 adódik. Látható, hogy a hőmérséklet emelkedésével a reakció energiahozama a hőmérséklet egyre csökkenő hatványával írható le, az energiakeltési ráta ellaposodik (1.6. ábra).

1.6. Ábra: Az egyes magreakciós folyamatok energiatermelési rátáinak hőmérsékletfüggése
Image
        csillagok1_fig6

A H-He fúzió más módon is végbemehet. Szén-, nitrogén- és oxigénmagok katalizálhatják a reakciót az alábbi módon (CNO-ciklus):

$ ^{12}$C + $ ^1$H $
         \rightarrow$ $ ^{13}$N + $ \gamma$ $
         \rightarrow$ $ ^{13}$C + $ e^+$ + $ \nu$
$ ^{13}$C + $ ^1$H $
         \rightarrow$ $ ^{14}$N + $ \gamma$    
$ ^{14}$N + $ ^1$H $
         \rightarrow$ $ ^{15}$O + $ \gamma$ $
         \rightarrow$ $ ^{15}$N + $ e^+$ + $ \nu$
$ ^{15}$N + $ ^1$H $
         \rightarrow$ $ ^{12}$C + $ ^4$He    

A folyamat során felszabaduló energia kb. 25,0 MeV, kicsivel kevesebb, mint a p-p ciklusé. A kétszer akkora neutrínóemisszió miatt az energiaveszteség is nagyobb. A CNO-ciklus szintén nemrezonáns jellegű folyamat, azonban hőmérsékletfüggése erősebb, mint a p-p ciklusé: $ \nu_{\rm CNO} =
     50,8/T_6^{1/3} - 2/3$. Ebből $ 10^6$ K-re $ \nu = 50,1$, $ 3 \cdot 10^7$ K-re $ \nu=15,7$ adódik. Az 1.6. ábrán látható, hogy emelkedő hőmérsékletnél a CNO-ciklus energiakeltési rátája kevésbé laposodik el, meredekebben emelkedik, mint a p-p ciklusé. A Napban keletkező teljes energia kb. 10%-át termeli a CNO-ciklus, azonban egy 3 $ M_{\odot }$-nél nagyobb tömegű csillagban az energia szinte kizárólag CNO-ciklussal keletkezik.

Szeged 2013-05-01