$ \delta $ Scuti csillagok

III-IV-V luminozitási osztályú A vagy F csillagok félórástól néhány órás periódussal és néhány század vagy tized magnitúdós amplitúdóval. Mono- vagy multiperiodikusak, radiális és/vagy nemradiális pulzációs módusokkal. Korábban törpecefeidákként vagy AI Vel csillagokként is szerepeltek. Az SX Phe altípust a $ \delta
     $ Scutikhoz nagyon hasonló, de öreg (II. populációs) szubtörpe csillagok alkotják.

A $ \delta $ Scuti csillagokból sok százat ismerünk. Közülük számos található kettős rendszerekben, fedési kettősökben is előfordulnak.

3.11. Ábra: Kis és nagy amplitúdójú $ \delta $ Scuti fénygörbe (Hoffmeister 1984).
Image
        3_08_abra_dsct_hoffm

3.12. Ábra: A BE Lyncis fénygörbéje (Szakáts, Szabó, Szatmáry 2006)
Image
        3_09_abra_BELyn_IBVS5816

3.13. Ábra: A V823 Cas 3-módusú $ \delta $ Scuti csillag fénygörbéje: a fekete körök a mérési pontok, a zöld folytonos vonal az illesztés 3 frekvenciával és kombinációikkal (Jurcsik et al. 2006).
Image
        3_10_abra_V823Cas_lc

3.14. Ábra: Többmódusú radiálisan pulzáló csillagok periódusaránya, a Petersen-diagram (Jurcsik et al. 2006).
Image
        3_11_abra_V823Cas_Petersen

Szeged 2013-05-01