RR Lyrae csillagok

Öreg, II. populációs, A színképtípusú óriás csillagok a Tejútrendszer korongjában és halójában. Gyakoriak a gömbhalmazokban, ezért halmazváltozóknak is hívták ezeket. 0,2-1 nap periódussal, néhány tized és két magnitúdó közötti amplitúdóval változtatják fényességüket. Az abszolút fényességük nagyon hasonló, 0,5-0,6 magnitúdó, így távolságmeghatározásra alkalmasak. Általában radiálisan pulzálnak, de újabban nemradiális módusokat is kimutattak. Altípusok: RRab (F), RRc (1H), RRd (F+1H), RRe (2H) (3.16. és 3.17. ábra). Az OGLE megfigyelési programban az LMC-ben talált csillagok: 17693 RRab, 4958 RRc, 986 RRd és 1269 RRe.

Sok esetben 10-300 napos periódussal, több tized magnitúdóval változik a pulzációs amplitúdó (Blazsko-effektus). Az amplitúdó mellett a fázis (ill. a frekvencia) is modulálódik. A bő 100 éve felfedezett Blazsko-effektusra még ma sincs kielégítő magyarázat. A Kepler űrtávcső minden eddiginél pontosbb méréseket végez e területen is. A magyar csillagászok között többen is nemzetközileg elismert szakértői a Blazsko-effektusnak.

3.15. Ábra: A TU UMa RRab csillag fényváltozása (V=9,2-10,3 mag, Kiss, Szatmáry, Gál, Kaszás 1995)
Image
        3_12_abra_TUUMa_lc

3.16. Ábra: Az RR Lyrae csillagok alosztályai (F: fundamentális, alaprezgés; 1H: első felhang) (http://www.univie.ac.at/tops/blazhko/Generalities.html).
Image
        3_13_abra_RRabcd

3.17. Ábra: F, 1H, 2H módusok szemléltetése. A kék és a vörös tartományok ellentétes irányba mozognak a csomófelületek két oldalán (Kolláth Zoltán animációi).
Image
        3_14a_abra_rrmode0 Image
        3_14b_abra_rrmode1 Image
        3_14c_abra_rrmode2

3.18. Ábra: Kétmódusú (RRd) RR Lyrae csillagok Petersen-diagramja. A nagy jelek galaktikus, a kis pontok LMC- és SMC-beli csillagok (Wils 2010).
Image
        3_15_abra_RRd_Petersen

3.19. Ábra: A Blazsko-effektus az RR Lyrae csillagnál (animáció) (Kolenberg et al. 2006, http://www.univie.ac.at/tops/blazhko/RRLyrae2004.html).
Image 3_16_abra_RRLyr2004anim

3.20. Ábra: Felülről lefelé: egymódusú RR Lyr, Blazsko-effektusos RR Lyr, kétmódusú (RRd) RR Lyr és cefeida csillag fénygörbéje és fázisdiagramja (Debosscher et al. 2009).
Image
        3_17_abra_Blazhko_AA506_519

Szeged 2013-05-01