Kataklizmikus változócsillagok

Az eruptív változókhoz hasonlóan a kataklizmikus csillagoknál is a kitörés a fő jellemző, de utóbbiaknál sok nagyságrenddel nagyobb energia szabadul fel (Szabados 1989). E kitörések során fúziós robbanás történik vagy a csillag felszínén (pl. nóvák), vagy a csillag belsejében (szupernóvák).

A kataklizmikus változók mindegyike kölcsönható kettőscsillag (kivéve a kollapszár szupernóvákat). A kettős rendszer főkomponense fehér törpe, a mellékkomponens pedig vörös óriás (SN Ia, nóvák és szimbiotikus csillagok) vagy kis tömegű, fősorozati csillag (törpenóvák). A mellékkomponens teljesen kitölti a Roche-tartományát, és az L1 belső Lagrange-ponton keresztül anyagot ad át a főkomponensnek (Csák, Kiss, Vinkó 2007). Az átáramló gáz nem hullik azonnal a fehér törpe felszínére, hanem akörül keringve egy anyagbefogási (akkréciós) korongot hoz létre. A anyagáram e korongba ütközve lelassul, energiája hővé alakul, ezért ott egy forró folt jön létre (3.67. ábra). Ha a fehér törpének erős mágneses tere van, akkor nem alakul ki akkréciós korong, az anyag közvetlenül a főkomponensre hullik (ezek a polárok, 3.68. ábra).

A kataklizmikus változókhoz tartoznak a szupernóvák, a nóvák, a törpenóvák és a szimbiotikus csillagok (a kitörés energiájának csökkenő sorrendjében).

3.67. Ábra: Kataklizmikus változó modellje (Kiss, Mizser, Csizmadia 2006).
Image
        3_64_abra_cv_modell

3.68. Ábra: Modell akkréciós koronggal és anélkül (polár) (http://space-art.co.uk).
Image
        3_65a_abra_akkrecios Image
        3_65b_abra_polar

3.69. Ábra: Kataklizmikus változók tulajdonságai (Sky and Telescope 2005/11).
Image
        3_04_tabl_cataclysmic_types

A szimbiotikus változók esetében a színkép kombinált, egy hűvös csillag abszorpciós vonalait, sávjait és magasan gerjesztett emissziós vonalakat is mutat. A Z Andromedae típusú szimbiotikus változók szoros kettős rendszerek, amelyek egy forró szubtörpéből és egy hideg óriás kísérőből állnak (Kiss, Mizser, Csizmadia 2006). Mindkét csillagot egy vagy több közös héj vagy gázkorong veszi körül, amelyek forrása a vörös óriás.

A Z And típusú csillagok fényváltozása igen összetett. Eredete lehet a közös héjak átlátszóságának változása, illetve mindkét komponens fényességingadozása. A vörös óriás pulzálhat, a forró törpe anyagbefogásában változások lehetnek. Minden egyes ide sorolt csillag különleges, egyedi eset. A CH Cygni esetében is sokféle változás jelentkezik. A Kepler űrtávcsővel az eddig nem ismert, kis amplitúdójú, néhány napos hullámok is kimutathatók lettek, ezek magyarázata még várat magára.

3.70. Ábra: A CH Cygni fénygörbéje (Kiss 2005).
Image
        3_66_abra_chcyg1_meteor0502Subsections
Szeged 2013-05-01