TDK hírek

   XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (2007 tavasza)
   Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT): http://www.otdt.hu

        FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ
        Szegedi Tudományegyetem TTK
     2007. április 4-6.   http://www.sci.u-szeged.hu/otdk28/
    Eredmények, díjak (SZTE Fizikus Tanszékcsoport)

        KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ
        Szegedi Tudományegyetem TTK
     2007. április 2-4.   http://www.sci.u-szeged.hu/otdk28/

        BIOLÓGIA SZEKCIÓ
        Debreceni Egyetem TTK
        INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ
        Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Informatikai Intézet
        TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ
        Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok
     2007. április 2-4. (hétfő-szerda)
   Eredmények, díjak (SZTE Fizikus Tanszékcsoport)A 2006. évi tavaszi helyi TDK konferenciák április 27-28. között voltak
(húsvét: ápr. 16-17., tavaszi szünet: ápr. 18-21., április 27. TTK-s nap: szünet).
A TTK programfüzete: doc, pdf

A 2006. tavaszi fizikus és fizika tantárgypedagógia helyi TDK konferencia menetrendje:

- március 20. hétfőig: 1 oldalas absztraktok leadása a fizika területi felelősnek
                (dr. Szatmáry Károly), elektronikusan is: k.szatmary@physx.u-szeged.hu címre.
                 Az absztraktok formai követelménye: minták
                 A4, margók: 2,5 cm körbe, Times New Roman, 1,5 sorköz, középre igazított
                 cím (14, bold), szerző, évf., szak, témavezető, intézmény, tanszék (12, dôlt),
                 szöveg (12, normál, sorkizárt) (WinWord rtf formában kell leadni)
- április 3. hétfőig: a zsűri, a helyszín véglegesítése (programfüzet elkészítése)
- április 14. péntek 12 óráig: a dolgozatok leadása 2 példányban és elektronikusan
                 (doc, pdf) a területi felelősnek (a betűméret legalább 12-es)
                 (a bekötésről vagy spirálozásról a hallgatók gondoskodnak)
- április 27. csütörtök de. 9 óra: a helyi konferencia (Budó-terem)
     program és absztraktok
           a konferencia eredménye, díjak
- az okleveleket és a könyvutalványokat később kapják meg a díjazottakA már végzett hallgatók jelentkezési határideje a 2007. tavaszi Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció OTDK-ra: 2006. október 2. !!!
Tudnivalók: http://www.otdt.hu/28otdk/  és  http://www.sci.u-szeged.hu/otdk28/fifoma/felhivas.html
A hallgató(k) feladata dolgozatonként:
1. Kitölti az OTDT honlapján az on-line nevezési lapot (kódunk: SZTE TTK), onnan elküldi, majd 2 példányban kinyomtatja és azokat aláírja.
2. Elkészíti az 1 oldalas absztraktot (összefoglalót, rezümét) http://www.sci.u-szeged.hu/otdk28/fifoma/nevezes.html alapján, és kinyomtatja 3 példányban, ebből 2-t beletesz a 2 példány dolgozatba.
3. Előkészíti a 2 példány bekötött dolgozatot, valamint a dolgozat elektronikus változatát (lehetőleg pdf formátumban).
4. Ha egy dolgozat szerzői között van már végzett, illetve a 2006/2007-es tanévben utolsó éves (főiskolai szakoknál 180, egyetemi szakoknál 240 kreditet már összegyűjtött) diák, a dolgozathoz (azaz 2 példányban) csatolni kell a szakdolgozat (diplomamunka) címét és részletes tématervét is (hogy látható legyen: nem egyezik meg a TDK és a szakdolgozat).
5. Ha a hallgató már végzett, a témavezetőjével közös nyilatkozatot tesz (http://www.otdt.hu/28otdk/vegzettnyil.htm) 2 példányban.
A hallgatónak postán nem kell sehova semmit küldeni, hanem az egész fenti anyagot szeptember 28. csütörtök 12 óráig eljuttatja a szakterületi (tanszékcsoporti) TDK felelős oktatóhoz, majd a Kar összegyűjti, és október 2-ig együtt továbbítja az OTDT Titkársághoz az összesítő jegyzéket, a nevezési lapok, az absztraktok és a nyilatkozatok 1-1 példányát.


A Kémiai és Vegyipari Szekció esetén a beküldési határidő 2006. december 1. péntek !


A 2006. évi őszi helyi TDK konferenciák november 23.-december 1. között voltak
A TTK programfüzete: doc, pdf

A 2006. őszi fizikus helyi TDK konferencia menetrendje:

- november 8. szerdáig: 1 oldalas absztraktok leadása a fizika területi felelősnek
                (dr. Szatmáry Károly), elektronikusan is: k.szatmary@physx.u-szeged.hu címre.
                 Az absztraktok formai követelménye: http://www.sci.u-szeged.hu/otdk28/fifoma/nevezes.html
- november 15. szerdáig: a zsűri, a helyszín véglegesítése (programfüzet elkészítése)
- november 22. szerda 12 óráig: a dolgozatok leadása 2 példányban és elektronikusan (pdf) a területi felelősnek
                 (a betűméret legalább 12-es)
                 (a bekötésről vagy spirálozásról a hallgatók gondoskodnak)
- december 1. péntek 13 óra: a helyi konferencia (Budó-terem)
     program és absztraktok
           a konferencia eredménye, díjak
- december 13-ig: a hallgató feladata a fentebb (a már végzettekre vonatkozó, pirossal írt) teendők elvégzése

A Kar összegyűjti az anyagot, és együtt továbbítja az összesítő jegyzékkel valamint a dolgozatokat CD-n is (2007. jan. 5-ig).A 2006. őszi tantárgypedagógia diákkör helyi TDK konferencia:
- területi felelős: dr. Papp Katalin
- november 30. csütörtök 16:30 óra: a helyi konferencia (gyógyszerész labor)
     program és absztraktok
        a konferencia eredménye, díjak


A 2006. évi tavaszi és az őszi helyi konferencián bemutatott és a zsűrik által javasolt dolgozatok
vehetnek részt a 2007. évi országos konferencián.


Az SZTE TTK diákköri honlapja: http://www.sci.u-szeged.hu/sztettk/tdk/index.html
és diákköri tanácsa: http://www.sci.u-szeged.hu/sztettk/karibiz/diakkori.html
diákköri tanács ülések: 2005. okt. 10., 2006. jan. 31. 15 óra, 2006. ápr. 13., 2006. szeptember 28. 13:30


    X. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (2006 tavasza)
   Eszterházy Károly Főiskola, Természettudományi Főiskolai Kar, Eger
   2006. április 10-12.  (hétfő-szerda)   http://www.ektf.hu/tanszek/kornytud/ofkd/
     Mások a részvételi feltételek, mint az OTDK-n (szakdolgozattal is lehet nevezni)!
     A dolgozatok beadási határideje: 2006. február 15.
     SZTE helyi konferencia időpontja: 2006. február 2. csütörtök 13 óra  program (doc)


OM 2005 pályázat: Tudományos Diákköri Kutatási és Művészeti Tevékenység Támogatása
                 http://www.omai.hu/main.php?folderID=664&articleID=1271
az SZTE TTK pályázata: tdkpadatlap_szte_ttk.doc
nyertesek listája: http://www.omai.hu/main.php?folderID=664&articleID=1350
Pályázati felhívás a TTK hallgatói számára (konferencia, tanulmányút költségekre):
tdkpalyazat2005.doc ... nyerteslista (xls)
könyvutalvány átvételi elismerveny (doc)


OM 2006 pályázat: Kiemelkedő Intézményi Teljesítmény Támogatása
Szakmai záró beszámoló (doc)


a 2004/2005. tanévi TDK-ról
a 2002/2003. tanévi TDK-ról
a 2000/2001. tanévi TDK-ról


Az SZTE TTK OTDK díjazott hallgatói 2001-2007 (doc)
Az SZTE TTK Mestertanár kitüntetettjei
Az SZTE TTK Pro Scientia kitüntetettjei
Pro Scientia Aranyérmesek Társasága: http://www.psat.hu
A Matematikai Tanszékcsoport TDK honlapja: http://www.math.u-szeged.hu/~fodorf/tdk.html


e lap helye: http://astro.u-szeged.hu/oktatas/tdk.html
Dr. Szatmáry Károly TTK TDT elnök
utolsó módosítás: 2007.11.19.