Idősorok analízise csillagászati alkalmazásokkal  http://astro.u-szeged.hu
PhD kurzus

Előadó:
Dr. Szatmáry Károly egyetemi tanár, e-mail: k.szatmary@physx.u-szeged.hu

SzTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Béke-épület I.em. 42. Tel.: 54-4666
Hely, idő: Béke-épület V.em. Csillagda terem, kedd 10:00-11:30 óra (2015. ősz)

Tematika:

1. Idősorok típusai, jellemzői, periódus meghatározó módszerek
2. Fourier-analízis, Diszkrét Fourier Transzformáció, a Period04 program
3. Frekvencia spektrum, spektrál ablak függvény, aliasing, Nyquist-frekvencia, mintavételi tétel
4. Az adatsor hosszának hatásai, zajok, szezonális és szabálytalan űrök hatásai, ARMA folyamatok
5. Ablakozott Fourier transzformáció, idő-frekvencia módszerek, wavelet analízis, a WWZ program
6. Felbontás időben és frekvenciában, szél-hatások, az űrök hatása
7. Modulációk: amplitudó, frekvencia, fázis
8. Pulzáló csillagok fényváltozásának elemzése
9. Az O-C diagram
10. Exobolygók
11. Életjátékok, populációjátékok (zip, 17 Mb)
 
Ajánlott irodalom:
Tusnády Gábor-Ziermann Margit (szerk.): Idősorok analízise, Műszaki Könyvkiadó 1986
Hesselmann, Norbert: Digitális jelfeldolgozás, Műszaki Könyvkiadó 1985
Cooper W.A.-Walker E.N.: Csillagok távcsővégen, Gondolat Kiadó 1994
Szatmáry Károly: Változócsillagok periódus-analízise az idő és a frekvencia tartományban, Kandidátusi értekezés, JATE Szeged 1994
Bev. csill. 3. 11.ea.
Asztrofizika MSc elektronikus oktatóanyag 3. fejezete: Változócsillagok html, pdf
Szakdolgozatok 65., 93., 134.
, 158., 172.,  173., 175., 192.