CSILLAGÁSZATI DOLGOZATOK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
FIZIKAI TANSZÉKEIN
1982-2021
     (TTD: tanártovábbképzés, SZD: szakdolgozat, TDK: diákkör, PRO: projektmunka)
 1. A középiskolai fizika tananyagban megismert alaptörvények,
     jelenségek csillagászati példákkal való szemléltetése
     Szöllősi Ferencné tanár (Gyula)                 Szatmáry Károly
     1982, TTD
 2. A középiskolai fizika tananyagban megismert alaptörvények,
     jelenségek csillagászati példákkal való szemléltetése
     Suhajda János tanár (Kiskőrös)                  Szatmáry Károly
     1982, TTD
 3. A középiskolai fizika tananyagban megismert alaptörvények,
     jelenségek csillagászati példákkal való szemléltetése
     Gazdik Gyuláné tanár (Szeged)                   Szatmáry Károly
     1982, TTD
 4. A középiskolai fizika tananyagban megismert alaptörvények,
     jelenségek csillagászati példákkal való szemléltetése
     Márki-Zay János tanár (Hódmezővásárhely)      Szatmáry Károly
     1983, TTD
 5. A csillagászat tanítása középiskolában
     Haramia László  mat-fiz                        Szatmáry Károly
     1983, SZD
 6. Az RR Lyrae tipusú változócsillagok
     Ratkai Ferenc   mat-fiz                         Szatmáry Károly
     1985, SZD
 7. A Naprendszer kialakulása
     Vörös József    mat-fiz                         Szatmáry Károly
     1985, SZD
 8. A fedési változócsillagok vizsgálata
     Katanics Sándor mat-fiz                       Szatmáry Károly
     1985, SZD
 9. A számítógép alkalmazása a csillagászat tanításában
     Németh Sándor   mat-fiz                      Szatmáry Károly
     1985, SZD
10. Szoros fedési kettőscsillagok fotometriai tanulmányozása
     Hegedüs Tibor   fizikus           Oláh Katalin, konz. Szatmáry Károly
     1985, SZD
11. Csillagászati világmodellek
     Hodák Sándor    mat-fiz                      Szatmáry Károly
     1986, SZD
12. Az üstökösök fizikája és megfigyelése
     Mihály Mária    mat-fiz                       Szatmáry Károly
     1986, SZD
13. A Nap fizikája és a naptevékenység földi hatásai
     Rákóczi Zsuzsanna mat-fiz                  Szatmáry Károly
     1986, SZD
14. Csillagfejlődés és a kémiai elemek kialakulása
      Csorba Imre     mat-fiz                       Szatmáry Károly
      1986, SZD
15. Hosszúperiódusú pulzáló változócsillagok analízise
      Bakondi Gábor   mat-fiz                     Szatmáry Károly
      1987, SZD
16. Csillagászati feladatok felhasználása a gimnáziumi fizika tananyag elmélyítésében
      Gyuris Sándor   tanár (Kistelek)           Szatmáry Károly
      1987, TTD
17. Kettőscsillagok apszisvonal vándorlása
      Bakaity Béla    kém-fiz                       Szatmáry Károly
      1987, SZD
18. Pulzáló változócsillagok periódusmeghatározási módszerei
      Dani Tamás      fizikus                       Szatmáry Károly
      1988, SZD
19. Változócsillagok periódusváltozása kettős vagy többes rendszerben történő mozgás során
      Vinkó József    fizikus                       Szatmáry Károly
      1988, TDK
20. Változócsillagok periódusváltozása kettős vagy többes rendszerben történő mozgás során
      Vinkó József    fizikus                       Szatmáry Károly
      1989, SZD
21. A Tejútrendszer szerkezete és a Nap pozíciója
      Fekete Katalin  mat-fiz                       Szatmáry Károly
      1989, SZD
22. Csillagászati demonstrációs és szimulációs programok a fizika oktatásban
      Móczó Árpád     mat-fiz                     Szatmáry Károly
      1990, SZD
23. Egy különleges kettőspulzár és a gravitációs hullámok
     Tóth György     mat-fiz                       Szatmáry Károly
     1990, TDK
24. Fedési kettősök fénygörbe vizsgálata a frekvencia tartományban
     Gál János    fizikus                         Szatmáry Károly, Vinkó József
     1990, TDK
25. A csillagászat oktatásának lehetőségei az általános iskolai fizika tananyagban
     Rábely György  fiz-techn (JGYTF)         Szatmáry Károly
     1991, SZD
26. Egy különleges kettőspulzár és a gravitációs hullámok
     Tóth György     mat-fiz                       Szatmáry Károly
     1991, SZD
27. Változócsillagok fénygörbéjének numerikus vizsgálati módszerei
     Tápai Csaba     fizikus                       Szatmáry Károly
     1991, SZD
28. Csillagászati problémák számítógépes megoldása
     Czékus Elemér   mat-fiz                     Szatmáry Károly
     1992, SZD
29. Asztrofizikai modellszámítások
     Geiger Zoltán   mat-fiz                       Szatmáry Károly
     1992, SZD
30. Csillagászati megfigyelések számítógépes vezérlése
     Tarsoly Balázs  mat-fiz                       Szatmáry Károly
     1992, SZD
31. Változócsillagok fénygörbe vizsgálata az idő és a frekvencia tartományban
     Gál János       fizikus                         Szatmáry Károly
     1992, SZD
32. A Naprendszer számítógépes modellezése
     Kelemen Attila  mat-fiz (JGYTF)               Seres József
     1992, SZD                                konz.: Szatmáry Károly
33. Hosszúperiódusú pulzáló változócsillagok fénygörbe- és periódusanalízise
     Kaszás Gábor, Kiss László fizikusok           Szatmáry Károly
     1992, TDK
34. Csillagászati ismeretek felmérése a középiskolában
     Kovács Róbert   fizika                        Szatmáry Károly
     1993, SZD
35. Megmagyarázatlan jelenségek fizikai és csillagászati vonatkozásai
     Harnos István   mat-fiz                       Szatmáry Károly
     1993, SZD
36. Érdekes csillagászati feladatok a középiskolában
     Ivanics Nóra    fizika                        Szatmáry Károly
     1993, SZD
37. Számítógép alkalmazása a középiskolai fizika oktatásában
     Kovács István   prog.mat.                     Szatmáry Károly
     1993, SZD                                       konz.: Heidrich Attila
38. Gravitációs mikrolencsék
     Perák József    mat-fiz                       Szatmáry Károly
     1994, TDK
39. A CCD kamera alkalmazása a csillagászatban
     Kaszás Gábor, Kiss László fizikusok           Szatmáry Károly
     1994, TDK
40. Fémgazdag II populációs cefeidák Baade-Wesselink analízise
     Balog Zoltán    mat-fiz                       Vinkó József
     1994, TDK
41. Gravitációs mikrolencsék
     Perák József    mat-fiz                       Szatmáry Károly
     1995, SZD
42. A távcsövek szerepe a csillagászatban és megjelenése a középiskolai fizikaoktatásban
     Kósa Tamás      mat-fiz                     Szatmáry Károly
     1995, SZD
43. Mars-kutatás
     Pálffy Tamás    fizika                        Szatmáry Károly
     1995, SZD
44. Számítógépes programok alkalmazása a csillagászat oktatásában (html)  (zip, 10.2 Mb)
     Varga Zoltán    mat-fiz                       Szatmáry Károly
     1996, SZD
45. Pulzáló változócsillagok többszín-fotometriája
     Kiss László     fizikus                       Szatmáry Károly
     1996, TDK
46. Pulzáló változócsillagok többszín-fotometriája
     Kiss László     fizikus                       Szatmáry Károly
     1996, SZD
47. A digitális képfeldolgozás csillagászati alkalmazásai
     Kaszás Gábor    fizikus                     Szatmáry Károly
     1996, SZD
48. Doppler imaging
     Felföldi László fizikus                       Vinkó József
     1996, SZD
49. Távolságmérés a csillagászatban
     Simon Dóra  fizika                            Vinkó József
     1997, SZD
50. Extragalaktikus távolságmérés
     Király Béla  fizika                              Vinkó József
     1997, SZD
51. Cefeidák Baade-Wesselink analízise
     Balog Zoltán    mat-fiz                        Vinkó József
     1997, SZD
52. Szoros kettőscsillagok
     Nederman Anikó  fizika                      Vinkó József
     1997, SZD
53. Csillaghalmazok fotometriája
     Szőke Csilla  fizika                              Vinkó József
     1997, SZD
54. Az űrkutatás hasznosítása és problémái
     Györei Szabina Kinga  fizika                 Szatmáry Károly
     1997, SZD
55. Hallgatók csillagászati ismereteinek felmérése
     Zilahi Erzsébet Márta  fizika                 Szatmáry Károly
     1997, SZD
56. Hallgatók és áltudományok
     Kovács Ferenc  fizika                          Szatmáry Károly
     1997, SZD
57. A modern asztrofizika kialakulása (doc, 337 kb)
     Soós Anett  fizika                                Szatmáry Károly
     1997, SZD
58. Bolygók más csillagok körül
     Boros Irina  fizika                               Szatmáry Károly
     1997, SZD
59. Modern kozmológiai világkép
     Szalai Péter  fizika                              Szatmáry Károly
     1997, SZD
60. Kisbolygók asztrometriája és fotometriája (html)
     Szabó Gyula fizikus, Sárneczky Krisztián földrajz (ELTE)
     1998, TDK                                  Szatmáry Károly, Kiss László
61. Az M56 gömbhalmaz CCD fotometriája
     Apai Dániel  fizikus                                  Vinkó József
     1998, TDK
62. A naptevékenység és hatása a földi légkörre
     Kovács Kornélia  fizika                            Szatmáry Károly
     1998, SZD
63. Megfigyelő eszközök a modern csillagászatban (html)
     Ábrahám Ferenc  fizika                             Szatmáry Károly
     1998, SZD
64. Szemléltetési lehetőségek a csillagászat tanításában (html)
     Bózsó Zoltán  fizika                                  Szatmáry Károly
     1998, SZD
65. Csillagok fényváltozásának idô-frekvencia analízise (html)
     Péterfia Zsolt  fizikus                                Szatmáry Károly
     1998, SZD
66. Két rövid periódusú Hipparcos-változó fotometriai és spektroszkópiai vizsgálata (html)
     Csák Balázs  fizikus                        Kiss László, Szatmáry Károly
     1998, TDK
67. Rövid időskálájú változócsillagok keresése galaktikus nyílthalmazokban (html)
     Fűrész Gábor  fizikus                      Kaszás Gábor, Vinkó József
     1998, TDK
68. A Mars Surveyor 1998 kutatási program és az Internet felhasználási lehetőségei az oktatásban (html)
     Tóth Géza  fizika-művelődésszervező (JGYTF)        Szatmáry Károly
     1998, TDK
69. Gömbhalmazok fotometriai vizsgálata
     Bakos Gáspár  csillagász-fizikus (ELTE)            Vinkó József
     1998, TDK
70. Csillagászat az Interneten (html)
     Héja Tibor  fizika                                       Szatmáry Károly
     1999, SZD
71. Űrkutatás az Interneten (html)
     Pribusz Katalin  fizika                                Szatmáry Károly
     2000, SZD
72. A Nap és a naptevékenység földi hatásai (html)
     Klein Tamás  fizika                                    Szatmáry Károly
     2000, SZD
73. A Hold és hatásai a Földre (html)
     Bodács István  fizikus                                Szatmáry Károly
     2000, SZD
74. The ultracompact HII regions NGC6334I and G254
     Apai Dániel  fizikus                B. Stecklum, Kun Mária, T. Henning
     2000, SZD                                                 Vinkó József
75. A Naprendszer apró égitestjeinek vizsgálata a digitális képfeldolgozás módszereivel
     Szabó Gyula csillagász, Sárneczky Krisztián földrajz (ELTE)
     2000, TDK                                                 Kiss László
76. Változócsillagok keresése az M37 nyílthalmazban (html)
     Sziládi Katalin csillagász-fizika, Szabó Gyula csillagász          Kiss László
     2000, TDK
77. Rövidperiódusú mező változócsillagok felfedezése (html)
     Csák Balázs  csillagász                               Kiss László
     2000, TDK
78. Kontakt kettőscsillagok fizikai paramétereinek meghatározása (html)
     Heiner Zsuzsanna csillagász-fizika              Vinkó József
     2000, TDK
79. A Szegedi Csillagvizsgáló 40 cm-es távcsövének felújítása és automatizálása (html)
     Fűrész Gábor  csillagász                             Szatmáry Károly
     2000, TDK
80. Csillagászati fedések és fogyatkozások a középiskolai oktatásban
     Jurkovity Mónika  fizika                              Kiss László
     2000, TDK
81. A X. bolygó probléma, avagy valami bújkál a Naprendszer peremén... (html)
     Csizmazia Péter  fizika-földrajz                   Szatmáry Károly
     2001, SZD
82. Csillagászat a sci-fi filmekben (html)
      Nagy Brigitta  fizika kieg.lev.                      Szatmáry Károly
      2001, SZD
83. Fedési és pulzáló változócsillagok periódusvizsgálatai (html)
      Derekas Alíz  csillagász                              Kiss László
      2002, TDK
84. Változócsillagok keresése az M37 nyílthalmazban
      Sziládi Katalin  fizika                                  Kiss László
      2002, SZD
85. A sebességmérés pontosságának korlátai a csillagászatban
      Sziládi Katalin  csillagász                            Vinkó József
      2002, SZD
86. Cefeida változócsillagok és a periódus-fényesség reláció
      Csák Balázs  csillagász                               Kiss László
      2002, SZD
87. Delta Scuti pulzátorok fotometriai vizsgálata
      Derekas Alíz  csillagász                              Kiss László
      2002, SZD
88. A Tejútrendszer spirális szerkezete (html, ... pdf, 3.3 Mb)
      Derekas Alíz  fizika                                   Vinkó József
      2002, SZD
89. A Naprendszer apró égitestjeinek vizsgálata a digitális képfeldolgozás módszereivel
      Szabó Gyula  csillagász                              Kiss László
      2002, SZD
90. Cassegrain spektrográf tervezése és építése a Szegedi Csillagvizsgáló 40 cm-es távcsövéhez (pdf, 2.7 Mb)
      Fűrész Gábor  csillagász                             Szatmáry Károly
      2002, SZD
91. Kontakt kettőscsillagok felszíni hőmérsékletének mérése (pdf, 5 Mb)
      Heiner Zsuzsa  csillagász                           Vinkó József
      2002, SZD
92. Kistömegű vörös óriáscsillagok hélium-héjának fellobbanására utaló periódusváltozás vizsgálata (pdf, 3.3 Mb)
      Bebesi Zsófia  csillagász                            Szatmáry Károly
      2003, TDK
93. Pulzáló vörös óriáscsillagok fényváltozásának idő-frekvencia analízise (pdf, 17.8 Mb)
      Bebesi Zsófia  csillagász                            Szatmáry Károly
      2003, SZD
94. Alulészlelt kisbolygók CCD-fotometriája
      Székely Péter  csillagász                            Kiss László
      2003, TDK
95. Érintkező kettőscsillagok fejlődésének modellezése
      Mészáros Szabolcs  csillagász                    Vinkó József
      2003, TDK
96. Az NGC 2126 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata (pdf, 3.3 Mb)
      Gáspár András  csillagász                           Kiss László
      2003, TDK
97. Nóvakitörések spektroszkópiája és fotometriája (doc, 2.5 Mb)
      Gőgh Noémi  fizikus                                  Kiss László
      2003, TDK
98. Kvadrupol-monopol, dipol-dipol kölcsönhatás és gravitációs sugárzási visszahatás
      kompakt kettős rendszerekben (ps, 0.3 Mb, 1.ábra, 2.ábra)
      Keresztes Zoltán  fizikus                            Gergely Á. László
      2003, TDK
99. Távolságmérés szupernóva robbanások segítségével
       Sipőcz Brigitta  középiskolás                      Vinkó József
       2003, TDK
100. A neutroncsillagok mágneses terének időbeli fejlődése, és a gravitációs sugárzási
       visszahatásban játszott szerepe
       Mihály András  fizikus                             Gergely Á. László
       2003, SZD
101. Kompakt kettős rendszerek perturbatív tárgyalása
       Mikóczi Balázs  fizikus                             Gergely Á. László
       2003, SZD
102. Kisfelbontású Cassegrain spektrográf tervezése a piszkéstetői csillagvizsgáló 1 m-es távcsövéhez (doc, 22.5 Mb)
       Major Csaba  csillagász                             Fűrész Gábor
       2003, nyári gyakorlat
103. Extragalaxisok
       Heiner Zsuzsa  fizika                                Vinkó József
       2004, SZD
104. Brane-kozmológiák
       Keresztes Zoltan  fizikus                          Gergely Á. László
       2004, SZD
105. Érintkező kettőscsillagok fejlődésének modellezése (doc, 640 kb)
       Mészáros Szabolcs  csillagász                    Vinkó József
       2004, SZD
106. Alulészlelt kisbolygók CCD-fotometriája (pdf, 1.9 Mb)
       Székely Péter  csillagász                        Kiss László, Szatmáry Károly
       2004, SZD
107. Forró szubtörpe csillagok és szubtörpe-fősorozati kettőscsillagok vizsgálatai (pdf, 1 Mb)
       Németh Péter  csillagász                        Kiss László, Szatmáry Károly
       2004, SZD
108. Nóvakitörések spektroszkópiája és fotometriája (pdf, 3.1 Mb)
       Gőgh Noémi  fizikus                             Kiss László, Szatmáry Károly
       2004, SZD
109. Cassegrain spektrográf tervezése a piszkéstetői csillagvizsgáló 1 m-es távcsövére (pdf, 1.3 Mb)
       Major Csaba csillagász                            Fűrész Gábor
       2004, TDK
110. II. típusú cefeida csillagok légkörének kinematikája (pdf, 0.7 Mb)
       Jurkovity Mónika csillagász                     Vinkó József
       2004, TDK
111. Az NGC 189 és az IC 1413 nyílthalmazok fotometriai vizsgálata (pdf, 3.8 Mb)
       Makai Zoltán csillagász                      Csák Balázs, Balog Zoltán
       2004, TDK
112. Beágyazott csillaghalmazok feltérképezése a közeli infravörös tartományban (pdf, 7.8 Mb)
       Gáspár András, Makai Zoltán csillagász          Balog Zoltán
       2004, TDK
113. Porkeverékek a gravitáció kanonikus elméletében (ps, 543 kb)
       Horváth Zsolt  csillagász                       Gergely Á. László
       2005, SZD
114. A fényszennyezés szabályozásának lehetőségei Magyarországon (html)
       Andrási Zsuzsanna (Szabóné) jogász                 Horváth Szilvia
       2005, SZD                          konz.: Csörgits Gábor, Kolláth Zoltán, Szabó M. Gyula
115. Csillagászati ismeretek alkalmazása a fizika oktatásában (pdf, 2.2 Mb)
       Jurkovity Mónika fizika                      Szatmáry Károly
       2005, SZD
116. Műholdak felhasználási területei (oktatóanyag az Interneten) (pdf, 9.9 Mb)  .  bővebben: html
       Végi András fizika - informatika          Szatmáry Károly
       2005, SZD
117. Forró emissziós csillagok spektroszkópiája (pdf, 4.3 Mb)
       Szaniszló Erika csillagász             Kovács József, konz. Szatmáry Károly
       2005, SZD
118. Kisbolygók többszín-fotometriai megfigyelése (pdf, 2 Mb)
       Csapó Balázs csillagász                     Szabó Gyula, Szatmáry Károly
       2005, SZD
119. Fősorozat előtti csillagok spektroszkópiai vizsgálata (pdf, 1.5 Mb)
       Major Csaba csillagász                      Kun Mária, konz. Szatmáry Károly
       2005, SZD
120. Modulált rövidperiódusú pulzáló változócsillagok fotometriai vizsgálata (pdf, 4 Mb)
       Váradi Mihály csillagász             Jurcsik Johanna, konz. Szatmáry Károly
       2005, SZD
121. A csillagászat, mint új középiskolai tantárgy és érettségi vizsgatantárgy (pdf, 1.1 Mb)
        Szijártó Sándor fizika tanár (szakirányú továbbképzési szak)       Szatmáry Károly
        2006, SZD
122. II. típusú cefeida csillagok légkörének kinematikája (pdf, 0.7 Mb)
       Jurkovity Mónika csillagász                  Vinkó József
       2006, SZD
123. Kozmológiai és fekete lyuk brán világok (pdf, 508 kb)
       Nagy Botond csillagász                            Gergely Á. László
       2006, SZD
124. Csillagok luminozitási osztályának meghatározása a CaII triplett vonalak segítségével (pdf, 620 kb)
       Ékesné Balogh Renáta csillagász               Vinkó József
       2006, SZD
125. Beágyazott csillaghalmazok feltérképezése a közeli infravörös tartományban (pdf, 15 Mb)  .  html
       Gáspár András csillagász                   Balog Zoltán, konz. Vinkó József
       2006, SZD
126. Galaktikus nyílthalmazok fotometriai vizsgálata (pdf, 14.4 Mb)
       Makai Zoltán csillagász                      Csák Balázs, Vinkó József
       2006, SZD
127. Gyenge gravitációs lencsézés brán világokban (pdf, 184 kb)
       Darázs Barbara csillagász                     Gergely Á. László
       2006, TDK
128. Szoros déli kettőscsillagok fizikai paramétereinek meghatározása (pdf, 2.6 Mb)
       Szalai Tamás csillagász            Mészáros Szabolcs, Vinkó József, konz. Kiss L. László
       2006, TDK
129. Szupernóvák távolságának meghatározása Táguló Fotoszféra Módszerrel (pdf, 274 kb)
       Takáts Katalin csillagász                  Vinkó József
       2006, TDK
130. Az LO Pegasi mágneses aktivitásának finomléptékű vizsgálata (pdf, 4.2 Mb)
       Csorvási Róbert csillagász               Oláh Katalin, konz. Szatmáry Károly
       2006, TDK
131. Exoholdak sugarának, tömegének és sűrűségének meghatározása fedési rendszerekben (pdf, 793 kb)
       Simon Attila csillagász                     Szabó Gyula, Szatmáry Károly
       2006, TDK
132. A sugárzás terjedése szupernóva-atmoszférákban (pdf, 476 kb)
       Takáts Katalin csillagász                  Vinkó József
       2007, SZD
133. Egy magányos törpecsillag aktivitása (pdf, 4.4 Mb)
       Csorvási Róbert csillagász                Oláh Katalin, konz. Szatmáry Károly
       2007, SZD
134. Pulzáló SRd csillagok vizsgálata (pdf, 11.7 Mb)
       Kötél László csillagász                     Szatmáry Károly
       2007, SZD
135. Exoholdak sugarának, tömegének és sűrűségének meghatározása fedési rendszerekben (pdf, 729 kb)
       Simon Attila csillagász                      Szabó Gyula, Szatmáry Károly
       2007, SZD
136. Szupernóvák és egyéb optikai tranziensek automatizált detektálása a Bajai Csillagvizsgáló 50 cm-es robottávcsövével
       Nagy Richárd csillagász                    Vinkó József
       2008, TDK
137. Aktivitás csillagokon és iskolában (pdf, 1.3 Mb)
       Csorvási Róbert fizika                      Szatmáry Károly
       2008, SZD
138. Az extragalaktikus távolságlétra (pdf, 329 kb)
       Takáts Katalin fizika                         Vinkó József
       2008, SZD
139. Szoros kettőscsillagok fizikai paramétereinek meghatározása, valamint felszíni és kromoszférikus aktivitásuk vizsgálata (pdf, 2.9 Mb)
       Szalai Tamás csillagász                      Vinkó József
       2008, SZD
140. Az SN 2007sr szupernóva optikai és ultraibolya fénygörbéinek elemzése (pdf, 501 kb)
       Nagy Richárd csillagász                      Vinkó József
       2008, SZD
141. Az SN 2007gr szupernóva spektroszkópiai modellezése (pdf, 792 kb)
       Darázs Barbara csillagász                  Vinkó József
       2008, SZD
142. Eikonál-módszer az árapály-töltésű fekete lyukak gravitációs lencsézésében
       Dwornik Marek csillagász                   Gergely Á. László, Keresztes Zoltán
       2008, TDK
143. Tranzitos exobolygó rendszerek (pdf, 1 Mb)
       Haja Orsolya                                      Szabó Gyula
       2008, TDK
144. Az NGC 6871 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata (pdf, 2.4 Mb)
       Szűcs László  csillagász                      Balog Zoltán, Csák Balázs
       2008, TDK
145. Az emberes űrprogramok jövője (pdf, 2.7 Mb)
       Kiss Péter fizika BSc                         Szatmáry Károly
       2009, SZD
146. Égre néző építmények
(csillagászattal kapcsolatos épületek története és típusai) (pdf, 4.5 Mb)
       Kurucz Zoltán fizika-történelem          Szatmáry Károly
       2009, SZD
147. Eikonál-módszer az árapály-töltésű fekete lyukak gravitációs lencsézésében
 (pdf, 268 kb)
       Dwornik Marek csillagász                   Gergely Á. László, Keresztes Zoltán
       2009, SZD
148. Az SN 2004et szupernóva fotoszférikus
fázisának vizsgálata (pdf, 1.2 Mb)
       Szing Attila csillagász                         Vinkó József
       2009, SZD
149. Csillagfejlődési állapot tanulmányozása szupernóva progenitorok környezetében (pdf, 806 kb)

       Gáspár Prémlata Klára csillagász         Vinkó József
       2009, SZD
150. Kozmikus kőrakás szerkezetű üstökös? A 73P/Schwassmann-Wachmann 3 üstökös darabolódásának története
(pdf, 1.8 Mb)
       Pálfi Dénes csillagász                          Szabó Gyula
       2009, SZD
151. Nagy amplitúdójú delta Scuti változócsillagok maximumidőpontjainak O-C vizsgálata (pdf, 647 kb)
       Szakáts Róbert csillagász                    Szabó Gyula
       2009, SZD
152. Kisbolygók és üstökösök jelentősége a középiskolában (pdf, 1.4 Mb)
       Török Tamás fizika kieg. levelező       Szabó Gyula
       2009, SZD
153. Az NGC 6834 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata (pdf, 10 Mb)
        Kun Emma csillagász                        Székely Péter
        2010, TDK
154. Tranzitos exobolygók fedésének fotometriai vizsgálata (pdf, 5.5 Mb)
       Ordasi András csillagász                     Szatmáry Károly, Szabó Gyula,  Székely Péter
       2010, TDK
155. Szupermasszív fekete lyuk kettősök által sugárzott gravitációs hullámformák (pdf, 331 kb)
       Tápai Márton fizikus MSc                  Gergely Á. László,  Keresztes Zoltán
       2010, TDK
156. Kvadrupól-monopól hatások gravitációs hullámok fázisában (pdf, 725 kb)
       Veréb László informatikus fizikus        Gergely Á. László,  Keresztes Zoltán
       2010, TDK
157. Fedési exobolygó rendszerek fotometriai vizsgálata (pdf, 1.6 Mb)
       Haja Orsolya csillagász                        Szabó Gyula
       2010, SZD
158. Félszabályos változócsillagok fénygörbe-analízise (pdf, 2.2 Mb)
       Onozó Ervin  fizika BSc                     Szatmáry Károly
       2010, SZD

159. Az élet kialakulásának kozmikus feltételei (pdf, 4.8 Mb)
       Nagy Andrea  fizika BSc                     Szatmáry Károly
       2010, SZD
160. Bazaltos kisbolygók statisztikai vizsgálata (pdf, 1.4 Mb)
       Somoskői Tamás csillagász                 Szabó Gyula
       2011, SZD
161. Szupernóvák típusának meghatározása spektrumaik alapján (pdf, 1.4 Mb)
       Boros Rita csillagász                          Vinkó József
       2011, SZD
162. Protoplanetáris korongok modellezése (pdf, 1.2 Mb)
       Szűcs László csillagász                       Apai Dániel, Ilaria Pascucci, konz. Vinkó József
       2011, SZD
163.
Eikonál egyenlet az általános relativitáselméletben (pdf, 265 kb)
       Bombolya László  fizika BSc              Keresztes Zoltán
       2011, SZD

164. Gömbhalmaz-RR Lyrae-k fénygörbéinek vizsgálata, a [Fe/H] (P, f31) "vasformula" ellenőrzése (pdf, 3.2 Mb)
        Kun Emma csillagász                        Jurcsik Johanna, konz. Szatmáry Károly
        2011/12, SZD

165. Gömbhalmazok életkorának becslése csillagpopuláció-modellek illesztésével (pdf, 2.3 Mb)
       Ordasi András csillagász                     Vinkó József
       2011/12, SZD
166. Az RZ Lyrae pulzációs és modulációs tulajdonságainak változása hosszú távú megfigyelések alapján (pdf, 5 Mb)
       Dózsa Ákos csillagász                        Jurcsik Johanna, konz. Szatmáry Károly
       2012, SZD

167. Szupernóva-fotometria digitális képlevonással (pdf, 13.2 Mb)
       Orvos István Péter csillagász              Vinkó József
       2012, SZD

168. Szupernóvák keltette lökéshullámok kölcsönhatása sűrű csillagkörüli anyaggal (pdf, 362 kb)
       Nagy Andrea fizikus MSc                  Vinkó József
       2012, SZD

169. Távolságmérés Ia típusú szupernóvákkal (pdf, 1.9 Mb)
       Csurka Péter fizika BSc                    Vinkó József
       2012, SZD

170. GALEX szubtörpék és fehér törpék fotometriai nyomkövetése (pdf, 11.4 Mb)
       Papp Dávid fizika BSc                      Székely Péter
       2012, SZD
171. Változócsillagok fénygörbe analízise (pdf, 5.4 Mb)
       Tóth Zoltán fizika BSc                     Székely Péter
       2012, SZD

172. Vörös óriás csillagok fényváltozásának analízise a Kepler űrtávcső mérései alapján (pdf, 6.7 Mb)
       Csányi István fizika BSc                   Szatmáry Károly
       2012, SZD
173. Változócsillagok fénygörbe elemzése (pdf, 5 Mb)
       Bódi Attila fizika BSc                       Szatmáry Károly
       2012, SZD
174. A kozmikus sugárzás (pdf, 1.8 Mb)
       Barna Barnabás fizika BSc               Szatmáry Károly
       2012, SZD
175. Pulzáló vörös óriás csillagok fénygörbéjének vizsgálata a Kepler űrtávcső adatsorai alapján (pdf, 3.8 Mb)
       Bódi Attila csillagász MSc                Szatmáry Károly
       2012, TDK
176. Fedési exobolygók fotometriai vizsgálata és paramétereik pontosítása (pdf, 2.1 Mb)
       Barna Barnabás csillagász MSc        Bíró Imre Barna, Borkovits Tamás, Szatmáry Károly
       2012, TDK
177. HET radiális sebesség sztenderd csillagok vizsgálata (pdf, 7.2 Mb)
       Szigeti László csillagász                   Csák Balázs, konz.
Vinkó József
       2013, SZD

178. A Doppler-erősítés (pdf, 2.5 Mb)
       Virág Dániel fizika BSc                    Szatmáry Károly
       2013, SZD
179. Exobolygók, szuperföldek (pdf, 3.5 Mb)
       Maróti Julianna fizika BSc                Szatmáry Károly
       2013, SZD
180. Fedési kettőscsillagok fotometriája a DWARF projekt keretében (pdf, 13.5 Mb)
       Mitnyan Tibor fizika BSc                 Székely Péter
       2013, SZD
181. Fedési kettőscsillagok fotometriája (pdf, 3.5 Mb)
       Hatala Kornél fizika BSc                 Székely Péter
       2013/14, SZD
182. Kozmológiai alapok és tachion skalármező sötétenergia (pdf, 470 kb)
       Péter Gergely                                 Keresztes Zoltán
       2014, PRO
183. Lagrange-formalizmus a gravitáció és a tachion skalármező példáiban (pdf, 320 kb)
       Kivés Miklós fizika BSc                  Keresztes Zoltán
       2014, PRO

184. Galaktikus Bose-Einstein kondenzátum sötét anyag halók stabilitása (pdf, 890 kb)
       Kivés Miklós fizika BSc                  Keresztes Zoltán
       2014, SZD

185. Nagysebességű vonalkomponensek Ia típusú szupernóvák színképében (pdf, 3.2 Mb)
       Barna Barnabás csillagász MSc        Vinkó József
       2014, TDK
186. Szupernóvák fotometriája  (pdf, 1.4 Mb)
       Jäger Zoltán fizika BSc                   Vinkó József, konz. Szalai Tamás
       2014, SZD
187. Szupernóvák spektrális klasszifikációja (pdf, x.x Mb)
       Fekete Dániel fizika BSc                   Vinkó József
       2014, SZD
188. A Fermi paradoxon, Föld-típusú exobolygók keresése és felhasználásuk a fizika tanításában  (pdf, 2.5 Mb)
       Iffiú Mihály Attila fizika BSc lev.       Székely Péter
       2014, SZD
189. Az M4 gömbhalmaz PSF fotometriája  (pdf, 1.9 Mb)
       Szandi Gábor fizika BSc                   Székely Péter
       2014, SZD
190. Exoholdak  (pdf, 2.1 Mb)
       Erdei Elvira fizika BSc                      Szatmáry Károly
       2014, SZD
191. Csillagászati és űrkutatási ismeretek alkalmazása a középiskolai fizika oktatásában  (pdf, 1.4 Mb)
       Árokszállási Laura fizikatanár MSc lev.       Szatmáry Károly
       2014, SZD
192. A CH Cygni Kepler űrtávcsővel mért fényességváltozása  (pdf, 10.3 Mb)
       Bódi Attila csillagász MSc                       Szatmáry Károly
       2014, SZD
193. Exobolygóval rendelkező csillagok abundancia-analízise  (pdf, 1.6 Mb)
       Barna Barnabás csillagász MSc               Szabó M. Gyula, konz. Vinkó József
       2014, SZD
194. Mérések tervezése, kiértékelése és optikai modellezés a piszkéstetői 1 m-es RCC teleszkóp felújításához (pdf, 25.3 Mb)
       Papp Dávid csillagász MSc                     Mező György, konz. Vinkó József
       2014, SZD
195. Szupernóva-robbanások fizikai paramétereinek meghatározása fényváltozásuk modellezésével  (pdf, 1.8 Mb)
       Jäger Zoltán csillagász MSc                   Vinkó József, konz. Szalai Tamás
       2014, TDK
196. A VW Cephei érintkező kettőscsillag periódusváltozásának és felszíni aktivitásának vizsgálata  (pdf, 1.2 Mb)
       Mitnyan Tibor fizikus MSc                   Szalai Tamás, konz. Vinkó József
       2014, TDK
197. Exobolygók légköre  (pdf, 1.5 Mb)
       Dávid Tamás fizika BSc lev.                   Szatmáry Károly
       2015, SZD
198. Rezonanciák extraszoláris bolygórendszerekben  (pdf, 2.3 Mb)
       Czavalinga Donát Róbert fizika BSc         Szatmáry Károly
       2015, SZD
199. "Elfedett" pulzáció: csillagrezgések elemzése fedesi kettőscsillagok fénygörbéiben  (pdf, 1.8 Mb)
       Bókon András fizika BSc                         Bíró Imre Barna, konz. Szalai Tamás, Vinkó József
       2015, SZD
200. A VW Cephei érintkező kettőscsillag fizikai modellezése és felszíni aktivitásának vizsgálata  (pdf, 5.8 Mb)
       Mitnyan Tibor fizikus MSc                     Szalai Tamás, konz. Vinkó József
       2015, SZD
201. Nagy tömegű csillagok modellezése és szupernóva-robbanásaik vizsgálata (pdf, 1.2 Mb)
       Erdei Elvira Szilvia  csillagász MSc          Vinkó József, konz. Nagy Andrea
       2016, SZD
202. Szupernóvák fényváltozásának mérése és elemzése  (pdf, 2.5 Mb)
       Jäger Zoltán  csillagász MSc                   Vinkó József, konz. Szalai Tamás
       2016, SZD
203. Szuperfényes szupernóvák spektrális fejlődésének modellezése  (pdf, 2.4 Mb)
       Onozó Ervin  fizikus MSc                      Vinkó József
       2016, SZD
204. Csillagászati és űrhajózási témák szerepe a „science literacy” és a hagyományos típusú fizikaoktatásban (pdf, 1.1 Mb)
       Iffiú Mihály Attila  fizikatanár MSc lev.       Sz
atmáry Károly
       2016, SZD
205. Fedési kettőscsillagok fotometriája a DWARF projekt keretében  (pdf, 2.5 Mb)
       Fehér Beatrix  fizika BSc                        Székely Péter
       2016, SZD
206. Fedesi kettőscsillagok fotometriája  (pdf, 3.1 Mb)
       Papp Sándor  fizika BSc                        Székely Péter
       2016, SZD
207. Az IU Aurigae fedési kettőscsillag fotometriája  (pdf, 2.7 Mb)
       Papp Álmos  fizika BSc                         Bíró Imre Barna
       2016, SZD
208. A fizika és a történelem tantárgyak közötti koncentráció lehetőségei a Nap témakörében (pdf, 1.8 Mb)
       Laczkó Alexandra  fizikatanár MSc          Sz
atmáry Károly
       2016, SZD
209. Gravitációs fényelhajlás gömbszimmetrikus téridőkben (pdf, 0.9 Mb)
       Deák Bence  fizika BSc                           Keresztes Zoltán
       2016, SZD
210. Galaktikus dinamika: rotációs görbék és sebességdiszperzió (pdf, 1.7 Mb)
       Simkó Attila Tibor  fizika BSc                  Kun Emma, Keresztes Zoltán
       2016, SZD
211. Elfedett pulzációk vizsgálata KIC 3858884 fedési kettősrendszerben (pdf, 4.5 Mb)
        Bókon András  fizikus MSc
                    Bíró Imre Barna
        2016, TDK
212. NGC 2281 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata (pdf, 1.5 Mb)
        Czavalinga Donát  fizikus MSc
               Hegedüs Tibor
        2016, TDK
213. Szupernóva-robbanásokhoz kapcsolódó porképződés vizsgálata (pdf, 0.5 Mb)
       
Zsíros Szanna  fizika BSc                      Szalai Tamás
        2016, TDK
214. Spin-dominált gravitációs hullámformák Fisher-mátrix analízise (pdf, 0.6 Mb)
       
Kövér Krisztina  fizika BSc                   Gergely Árpád László, Mikóczi Balázs
        2016, TDK
215. Gravitációs dinamika kétszeresen fóliázható téridőkben (pdf, 0.6 Mb)
        Nagy Cecília  fizika BSc
                       Keresztes Zoltán
        2016, TDK
216. Spin-dominált és spines effektív egy test gravitációs hullámformák összehasonlítása (pdf, 1.2 Mb)
       
Tarjányi Tamás  fizikus MSc                Tápai Márton, Gergely Árpád László
        2016, TDK
217. Kepler-mezőben található mira és kis amplitúdójú vörös óriás csillagok periódus analízise (pdf, 10.2 Mb)
        Csányi István  csillagász MSc                Szatmáry Károly, konz. Bódi Attila
        2017, SZD
218. Csillagászati kísérletek a fizika tanításában (pdf, 2.2 Mb)
        Bodó Gergely  fizikatanár MSc                  Szatmáry Károly
        2017, SZD
219. Pulzáló és kataklizmikus változócsillagok - Y Lyncis és SN 1961V (pdf, 1.2 Mb)
        Száldobágyi Csaba László  fizika BSc lev.     Szatmáry Károly
        2017, SZD

220. A KIC 3858884 fedési kettősrendszer fényességváltozásának egyedi vizsgálata (pdf, 11.7 Mb)
        Bókon András  fizikus MSc
                    Bíró Imre Barna
        2017, SZD
221. Válogatott nyílthalmazok g-r-i-z szűrős fotometriai vizsgálata (pdf, 1.9 Mb)
        Czavalinga Donát  fizikus MSc
               Hegedüs Tibor
        2017, SZD
222. A fekete lyuk kettős rendszerek spin-dominált, illetve effektív egy test közelítéseiben származtatott dinamikáinak és
        gravitációs hullámformáinak összehasonlítása (pdf, 1.8 Mb)

       
Tarjányi Tamás  fizikus MSc                 Keresztes Zoltán, konz. Tápai Márton
        2017, SZD
223. Szupernóva-robbanásokhoz kapcsolódó porképződés vizsgálata (pdf, 0.5 Mb)
       
Zsíros Szanna  fizika BSc                      Szalai Tamás
        2017, SZD
224. Spin-dominált gravitációs hullámformák Fisher-mátrix analízise (pdf, 0.6 Mb)
       
Kövér Krisztina  fizika BSc                   Gergely Árpád László, Mikóczi Balázs
        2017, SZD
225. Gravitációs dinamika kétszeresen fóliázható téridőkben (pdf, 0.6 Mb)
        Nagy Cecília  fizika BSc
                        Keresztes Zoltán
        2017, SZD
226. Gömbhalmazok életkorának becslése csillagfejlődési modellek alapján (pdf, 1.5 Mb)
        Gyurita Árpád  fizika BSc
                      Vinkó József
        2017, SZD
227. A középiskolai ,,kísérleti” fizika tankönyvsorozat elemzése csillagász szemmel (pdf, 4.4 Mb)
        Dr. Egedyné Bakos Judit  fizikatanár MSc lev.                  Szatmáry Károly
        2017, SZD
228. Kompakt csillagokkal kapcsolatos újonnan felfedezett jelenségek (pdf, 2.3 Mb)
        Sukolová Dóra  fizika BSc                            Szatmáry Károly
        2018, SZD
229. Meteorok tömegének meghatározása videometeoros megfigyelések elemzésével (pdf, 2.3 Mb)
        Nagy Henrietta  fizika BSc                  Kiss L. László, konz. Szatmáry Károly
        2018, SZD
230. Polarimetria alkalmazása a Nap koronáján (pdf, 1.9 Mb)
        Papp Sándor  fizikus MSc                   Hegedüs Tibor
        2018, TDK
231. Fényszerű lökéshullámok általánosított Brans-Dicke elméletekben
(pdf, x.x Mb)
        Racskó Bence fizikus MSc                  Gergely Árpád László
        2018, TDK
232. Az SN 1993J jelű szupernóva körüli porképződés vizsgálata (pdf, 0.5 Mb)
        Zsíros Szanna  fizikus MSc                 Szalai Tamás
        2018, TDK

233. A Nap koronájának polarimetriája (pdf, 1.9 Mb)
        Papp Sándor  fizikus MSc
                   Hegedüs Tibor
        2018, SZD
234. Feketelyuk-perturbációk skalár-tenzor gravitációelméletekben (pdf, 0.4 Mb)
        Gergely Cecília  fizikus MSc
                        Keresztes Zoltán
        2018, TDK
235. Hamiltoni fejlődés és feketelyuk-perturbációk skalár-tenzor gravitációelméletekben (pdf, 0.4 Mb)
        Gergely Cecília  fizikus MSc
                        Keresztes Zoltán
        2019, SZD
236. Galaxis forgásgörbék a Navarro-Frenk-White modellben és a Verlinde elméletben (pdf, 1.9 Mb)
       Deák Bence  fizikus MSc
                        Keresztes Zoltán, Kun Emma
       2019, SZD
237. Szupernóvák színképeinek összehasonlító elemzése (pdf, 1.1 Mb)
       Fejes Gergő  fizika BSc              Szalai Tamás
       2019, SZD
238. A KR Com jelű szoros kettőscsillag vizsgálata (pdf, 3.6 Mb)
       Szányi Balázs  fizika BSc           Szalai Tamás, konz. Mitnyan Tibor
       2019, SZD

239. Egy- és kétvonalas spektroszkópiai kettős rendszerek vizsgálata (pdf, 1.0 Mb)
       Kálmán Szilárd  fizika BSc         Szalai Tamás, konz. Mitnyan Tibor
       2019, SZD
240. Fedési kettős rendszerek fotometriája (pdf, 4.5 Mb)
       Nagy Kristóf  fizika BSc            Szalai Tamás
       2019, SZD
241. Lakhatóság és lakhatósági zónák a Naprendszerben és más bolygórendszerekben (pdf, 3.9 Mb)
       Murvai Adrián  fizika BSc          Szalai Tamás
       2019, SZD
242. Porképződés és kölcsönhatások az SN 1993J jelű szupernóva környezetében (pdf, 0.5 Mb)
       Zsíros Szanna  fizikus MSc         Szalai Tamás
       2019, SZD

243. A Naprendszer-hasonlósági index (pdf, 910 kb)
       Mészáros Richárd  fizika BSc          Szatmáry Károly
       2020, SZD
244. Fedési kettőscsillagok fotometriai vizsgálata (pdf, 8.2 Mb)
       Pál Boróka Hanga  fizika BSc          Székely Péter
       2020, SZD
245. Fedési kettősök vizsgálata apertúra fotometriával (pdf, 1.8 Mb)
       Tóth Ákos  fizika BSc                     Székely Péter
       2020, SZD
246. A gravitációs magnetoelektromos effektus (pdf, x.x Mb)
       Hegedüs Viola  fizika BSc                Gergely Árpád László
       2020, SZD
247. Árnyékoló mechanizmus a skalár-tenzor gravitációelméletekben (pdf, x.x Mb)
       Kolozsi Kolos  fizika BSc                Gergely Árpád László
       2020, SZD
248. Klasszikus nóvarobbanások fotometriai és spektroszkópiai vizsgálata
(pdf, x.x Mb)
       Bánhidi Dominik  fizika BSc            Szalai Tamás, Vinkó József
       2020, TDK
249. A gravitációs magnetoelektromos effektus vizsgálata sztatikus feketelyuk- és kozmológiai téridőkben
(pdf, x.x Mb)
       Hegedűs Viola  fizikus MSc             Gergely Árpád László
       2020, TDK
250. Egzotikus exobolygók és exoüstökösök fotometriai vizsgálata (pdf, 6.7 Mb)
       Kálmán Szilárd  csillagász MSc         Szabó M. Gyula, konz. Szatmáry Károly
       2020, TDK
251. Excentrikus kettőscsillag-rendszerek apszismozgásának vizsgálata (pdf, x.x Mb)
       Nagy Kristóf  csillagász MSc            Mitnyan Tibor
       2020, TDK
252. Nukleáris hálózatok modellcsillagok kémiai szerkezetére gyakorolt hatása (pdf, x.x Mb)
       Szányi Balázs  csillagász MSc           Nagy Andrea
       2020, TDK
253. A gravitációs hullámok geometriai optikai közelítése (pdf, 300 kb)
       Fóris Attila   fizika BSc                     Gergely Árpád László, konz. Nagy Cecília
       2021, SZD
254. Égi mechanikai számítások Python-ban (pdf, 900 kb)
       Pozsár Balázs   fizika BSc                 Szalai Tamás
       2021, SZD
255. Tranzitos exobolygók fizikai paramétereinek vizsgálata fénygörbe analízis segítségével (pdf, 4.4 Mb)
 
     Kálmán Szilárd  csillagász MSc           Szabó M. Gyula, konz. Szatmáry Károly
       2021, SZD
256. Excentrikus kettőscsillag-rendszerek apszismozgásának vizsgálata a TESS mérései alapján (pdf, 2.3 Mb)
       Nagy Kristóf  csillagász MSc              Borkovits Tamás, konz. Mitnyan Tibor
       2021, SZD
257. Bolygórendszerek paraméter- és lakhatóságizóna-evolúciójának vizsgálata Python-szimulációk segítségével (pdf, 5.1 Mb)
       Murvai Adrián Csaba  csillagász MSc        Szalai Tamás
       2021, SZD
258. Nukleáris reakcióhálózatok hatása kollapszár szupernóvák fénygörbemodelljeire (pdf, 2.0 Mb)
       Szányi Balázs  csillagász MSc                   Nagy Andrea
       2021, SZD
259. IIb típusú szupernóvák színképmodellezése (pdf, 1.4 Mb)
       Fejes Gergő  csillagász MSc                      Szalai Tamás
       2021, SZD