<<vissza    tartalom    tovább>>
 

BEVEZETÉS

   1998 augusztusa és decembere között hat éjszakán a Szegedi Csillagvizsgáló 40 cm-es Cassegrain távcsöve és SSP-5A típusú fotométere segítségével a V2109 Cygni és a DX Ceti változócsillagok fotometriai mérését végeztük Johnson-féle UBV és Strömgren-féle uvby szűrőkön keresztül.
   1998 októberében és novemberében sikeres távcsőidő-pályázatunk megvalósításaként három éjszaka közepes felbontású (l/Dl = 11000) színképfelvételek készültek a csillagokról a torontói David Dunlap Obszervatórium 188 cm-es távcsövének Cassegrain-spektrográfjával. Ezen felvételeket a spektroszkópiai elemzéshez használtuk fel.
   Legfontosabb célkitűzéseim a következők voltak:
 - A fotometriai adatok elemzésével és a legújabb csillaglégkör-modellek  felhasználásával a csillagok fizikai paramétereinek meghatározása, és ezen  adatok alapján a csillagok típusának eldöntése.
 - A fotometriai és spektroszkópiai adatok felhasználásával a csillagok komplex leírása.
   A dolgozatban rövid áttekintést adok a két csillaggal párhuzamba állítható pulzáló változócsillag-típusokról (RR Lyrae-k, d Scutik), majd ismertetem az alkalmazott fotometriai rendszereket, és a spektroszkópiai vizsgálati eljárást. Ezután bemutatom a csillagokról készült méréseinket és a levont következtetéseket. 
<<vissza    tartalom    tovább>>