<<vissza    tartalom    tovább>>
 

ÖSSZEFOGLALÁS

  Dolgozatomban bemutattam a V2109 Cygni és DX Ceti változócsillagokkal kapcsolatos észlelési eredményeinket. A hat éjszakán végzett szegedi fotometria mellett három éjszaka spektroszkópia is történt, melyek kombinált analízise a csillagok igen részletes leírását tette lehetővé.
  Eredményeink szerint a V2109 Cygni legfontosabb paraméterei alapján nagy valószínűséggel RR Lyrae típusú változócsillag. Periódusa, fény- és radiális sebesség görbéje második felhangban történő pulzációra utal, amely eredmény fontosságára az is utal, hogy az RR Lyrae-k ilyen rezgésállapotának kérdése mind a mai napig ellentmondó eredményekre vezetett. A DX Ceti viszont fizikai paraméterei alapján nem RR Lyrae, hanem d Scuti típusú változócsillag. Pulzációja nagyon stabil, monoperiodikus, tisztán radiális természetű, amit az elméleti modellekkel való összehasonlítás is igazol. 
<<vissza    tartalom    tovább>>