A Tejútrendszer szerkezete

A Tejútrendszer SBa/b típusú küllős spirálgalaxis. Nagyságrendileg 100 milliárd csillagot tartalmaz. Átmérője kb. 100 ezer fényév (30 ezer parszek, 30 kpc). Morfológiája három nagyobb alrendszerre bontható (4.2. ábra).

4.2. Ábra: A Tejútrendszer szerkezete a korongra merőlegesen nézve (forrás: Feltárul a Világegyetem - Természet Világa különszám, www.termeszetvilaga.hu)
Image galcsill_fig2

Legfeltűnőbb része a lapos korong (diszk), amely a világító anyag túlnyomó többségét tartalmazza. A központi dudor (bulge) gömbszerű tömegeloszlású, itt a csillagsűrűség jóval nagyobb, mint a korongban. A külső peremvidék (haló) kiterjedt, ritka anyageloszlású, ebben az egyedi csillagok száma kicsi. A haló jellemző objektumai a gömbhalmazok.Subsections

Szeged 2013-05-01