Galaktikus kinematika

A Tejútrendszer anyaga a galaxis középpontja körül keringő mozgást végez. Ennek eredménye a galaxis lapos, korongszerű alakja. A keringés kinematikai leírásához használjunk olyan hengerkoordináta-rendszert, amelynek origója a Tejútrendszer centruma, alapsíkja a galaxis fősíkja, alapiránya pedig a centrumtól a Nap felé mutat (4.5. ábra). Ebben a koordináta-rendszerben egy tetszőleges csillag koordinátái $
          (R, \theta, z)$, a sebességvektorának koordinátái pedig rendre $ (\Pi =
          dR/dt, \Theta=R \cdot d \theta / dt, Z = dz/dt)$.

4.5. Ábra: A galaktikus kinematika leírásához használt koordináta-rendszer (részletek a szövegben).
Image galcsill_fig5Subsections

Szeged 2013-05-01