Differenciális rotáció, Oort-konstansok

A csillagok keringési sebessége a centrumtól mért távolságtól függ; ez a jelenség a differenciális rotáció. Mivel a Föld a Nappal együtt szintén a centrum körül kering, a differenciális rotáció kimutatása és mérése nem triviális.

Vizsgáljuk meg egy olyan csillag mozgását, amely a Naptól d távolságra helyezkedik el, a galaxis centrumától pedig l szögtávolságra látszik! A 4.7. ábrán látható geometriai konfigurációból a csillag LSR-hez viszonyított radiális és tangenciális sebességkomponensei

$\displaystyle v_r$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \Omega R
        \cos{\alpha} - \Omega_0 R_0 \sin{l} =  (\Omega
        - \Omega_0) R_0 \sin{l}$  
$\displaystyle v_t$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \Omega R
        \sin{\alpha} - \Omega_0 R_0 \cos{l} =  \Omega
        (R_0 \cos{l} - d) - \Omega_0 R_0
        \cos{l}$ (4.8)

ahol $ \Omega = \Theta /
    R$ a csillag keringési szögsebessége, R a csillag távolsága a centrumtól, a 0 index pedig a Nap fizikai mennyiségeit jelöli.

A szögsebesség Taylor-sorából $ \Omega(R) =
     \Omega_0 + (d \Omega / dR )_{R_0} \cdot (R - R_0) +
     \cdots$, ebből adódik, hogy

$\displaystyle \Omega - \Omega_0
         \approx \left ( {{d\Omega} \over {dR}} \right )...
         ...} \over {dR}} \right )_{R_0} - {\Theta_0 \over R_0}
         \right ] \cdot (-d \cos l).$ (4.9)

ahol kihasználtuk hogy $ R \gg d , 
    R - R_0 \approx - d \cos l$.

Vezessük be az $ A = -(1/2) [ (d
     \Theta / dR)_{R_0} - \Theta_0 / R_0)$ jelű 1. Oort-konstanst. Az Oort-konstanssal kifejezve a csillag heliocentrikus radiális sebességkomponense

$\displaystyle v_r = 
         d \cdot A \sin 2 l.$ (4.10)

Teljesen hasonló gondolatmenettel és geometriai azonosságok felhasználásával a tangenciális sebességkomponens

$\displaystyle v_t = 
         d \cdot (A \cos 2 l + B ),$ (4.11)

ahol $ B = -(1/2) [ (d
    \Theta / dR)_{R_0} + \Theta_0 / R_0)$, a 2. Oort-konstans.

4.7. Ábra: Egy csillag mozgása a Lokális Nyugalmi Ponthoz (LSR) viszonyítva (részletek a szövegben).
Image galcsill_fig7

Az Oort-konstansok segítségével egyszerűen kifejezhető a Nap (pontosabban az LSR) szögsebessége: $ \Omega_0 = (\Theta
     / R_0) = A - B$. Az Oort-konstansok mérhető mennyiségek, értékeik A = 14,4 km/s/kpc és B = -12,0 km/s/kpc.

Szeged 2013-05-01