Kozmológiai megfigyelések

A $ \Lambda $CDM modell jelenlegi paramétereit a rendelkezésre álló megfigyelésekből lehet meghatározni. A kozmikus háttérsugárzás, az akusztikus barionoszcillációs (Baryon Acoustic Oscillations, BAO) csúcsok és az Ia típusú szupernóvák pontos megfigyelésének eredményeképp (6.3 ábra) a kozmológiai paraméterek

$\displaystyle \Omega _{K,0}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle -0.004\pm
        0,006 ,\qquad$  
$\displaystyle \Omega _{M,0}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle 0,278\pm
        0,014 ,$  
$\displaystyle \qquad \Omega
        _{\Lambda ,0}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle 0.726\pm
        0,020 $ (6.23)

értékűnek adódnak (lásd [2] 10. táblázatát; itt $ \Omega
    _{\Lambda ,0}$ értéke (6.22) egyenletből következik). A fenti adatok a dimenziótlan Hubble-állandó

$\displaystyle h_{0}=0,742\pm
         0,036  $ (6.24)

értéke [3] esetén érvényesek, melyet Ia típusú szupernóvák segítségével állapítottak meg.

A $ h_{0}$ pontos meghatározását célzó újabb vizsgálat szerint [4]:

$\displaystyle h_{0}=0,738\pm
         0,024 .$ (6.25)

Ebben a vizsgálatban a Hubble-űrtávcső segítségével 8 közelmúltban megfigyelt Ia típusú szupernóva galaxisaiban 600 cefeidát elemeztek infravörös és látható tartományban, melyek segítségével 254 Ia típusú szupernóva luminozitás-vöröseltolódás összefüggését kalibrálták.

6.3. Ábra: A kozmikus háttérsugárzás (CMB), a barionikus akusztikus csúcsok (BAO) és az Ia típusú szupernóvák (SNe) megfigyelése kijelöli az $ \Omega
       _{\Lambda }$ és $ \Omega _{M}$ kozmológiai paraméterek jelenlegi értékét a $ %
       \Lambda $CDM modellben ($ w=-1$ sötét energia állapotegyenlet feltevés mellett). A szaggatott vonalak a 68,3%, 95,4% és 99,7% konfidenciatartományokat jelölik ki [2]. Látható, hogy a háttérsugárzás által preferált paraméter tartomány közel esik a $ K=0$ sík (Flat) univerzumhoz.
Image cosmoparamobs

A dimenziótlan Hubble-állandóra a kisebb

$\displaystyle h_{0}=0,6932\pm
         0,0080$ (6.26)

érték adódik amennyiben egyéb megfigyeléseket is számításba veszünk [5]. Ezt az értéket a kozmikus háttérsugárzás anizotrópiáit vizsgáló WMAP űrszonda 9 évig tartó méréseinek, a BAO megfigyelések [6]-[9] és az Ia típusú szupernóvákból a $
    h_{0}$-ra kapott [4] statisztikai korlátokkal való kombinációja adja.

A szintén a kozmikus háttérsugárzást vizsgáló Planck űrszonda első 15 hónapjának és a WMAP polarizációs mérései alapján

$\displaystyle h_{0}=0.673\pm
         0,012 ,$ (6.27)


$\displaystyle \qquad \Omega
        _{M,0}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle
        0,315_{-0,018}^{+0,016} ,$  
$\displaystyle \qquad \Omega
        _{\Lambda ,0}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle
        0.685_{-0,016}^{+0,018} $ (6.28)

kozmológiai paraméterek adódnak sík $ \Lambda $CDM modellre [10].

Látható, hogy a kozmológiai értelemben közeli megfigyelések (szupernóvák és cefeidák) és a háttérsugárzásból kapott eredmények között eltérés van, ennek okai egyelőre nem tisztázottak.

Szeged 2013-05-01