A standard kozmológiai modell

A kozmológia a világegyetem fejlődésének tudománya. Mivel a négy kölcsönhatás közül csupán kettő, a gravitációs és az elektromágneses nagy hatótávolságú, azonban a kétféle elektromos töltés miatt a testek semlegesek, az Univerzum arculatát egyedül a gravitáció alakítja ki. Az általános relativitáselmélet a gravitációt téridőgörbületként kezeli, amelynek forrása az összes fellelhető energiaforma. A dinamikát az előző fejezetben már ismertetett

$\displaystyle G_{ab}=8\pi GT_{ab}$ (6.1)

Einstein egyenlet alakítja, az Univerzum anyagát pedig a

$\displaystyle T_{ab}=\left( \rho +p\right) u_{a}u_{b}+pg_{ab}$ (6.2)

energia-impulzusú ideális folyadékként modellezzük ($ \rho$ az energiasűrűsége, $ p$ az izotrop nyomása, $ u^{a}$ a négyessebessége, az indexek föl-lehúzásához használt $ g_{ab}$ pedig a metrikus tenzor). Az Einstein-egyenlet (tulajdonképpen tíz másodrendű csatolt parciális differenciálegyenlet rendszere tíz négyváltozós ismeretlenben) megoldása nehéz feladat, de szimmetriák létezése nagymértékben egyszerűsíti a problémát. Felmerül a kérdés, milyen szimmetriák jellemzik az Univerzumot?Subsections
Szeged 2013-05-01