Infláció egy skalármezővel

Az infláció feltétele a gyorsuló tágulás, amely a Raychaudhuri-egyenlet értelmében $ \rho +3p<0 $. Az Univerzum anyagát az inflaton dominálja, így a hatásfüggvény:

$\displaystyle S$ $\displaystyle =$ $\displaystyle S_{G}+S_{\phi }$ $\displaystyle ,$  
$\displaystyle S_{G}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \int dx^{4}\sqrt{-g}R$ $\displaystyle ,$  
$\displaystyle S_{\phi }$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \int dx^{4}\sqrt{-g}\mathit{L}_{\phi }$ $\displaystyle .$ (6.29)

A hatásfüggvény $ S_{G}$ gravitációs részének (Einstein-Hilbert-hatás) a funkcionális deriváltja éppen az Einstein-tenzor:

$\displaystyle \frac{\delta S_{G}}{\delta g_{ab}}=-\frac{\sqrt{-g}}{2}\left( R^{ab}- \frac{1}{2}Rg^{ab}\right) =-\frac{\sqrt{-g}}{2}G^{ab}$ $\displaystyle .$ (6.30)

Itt $ R_{ab}$ a Ricci-tenzor, $ R$ ennek a spúrja, a görbületi skalár és $ %
G_{ab}$ az Einstein-tenzor, míg $ g$ a metrikus tenzor determinánsa. Az első egyenlőség levezetéséhez felhasználtuk a
$\displaystyle \delta \sqrt{-g}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \frac{\sqrt{-g}}{2}g^{ab}\delta g_{ab}$ $\displaystyle ,$  (6.31)
$\displaystyle \delta g^{cd}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle -g^{ac}g^{bd}\delta g_{ab}$  (6.32)

összefüggéseket. Az $ S_{\phi }$ anyagi hatás $ g_{ab}$ szerinti funkcionális deriválja definíció szerint az energia-impulzus tenzor:

$\displaystyle T_{ab}=-\frac{1}{4\pi G\sqrt{-g}}\frac{\delta S_{\phi }}{\delta g_{ab}}$  $\displaystyle .$ (6.33)

A $ g_{ab}$ szerinti variálással így a (6.1) Einstein-egyenletekhez jutunk.

Az energia-impulzus tenzor pontos alakját a skalármezőt jellemző $ \mathit{L}%
_{\phi }\sqrt{-g}$ Lagrange-sűrűség határozza meg. Egy $ V$ potenciáltérben mozgó nemrelativisztikus részecske Lagrange-függvényének klasszikus térelméleti általánosítása:

$\displaystyle \mathit{L}_{\phi }=8\pi G\left[ \frac{1}{2}g^{ab}\partial _{a}\phi \partial _{b}\phi -V\left( \phi \right) \right] $ (6.34)

a következő energiampulzus tenzorhoz vezet:6.6

$\displaystyle T_{ab}=-g_{ab}\left[ \frac{1}{2}g^{cd}\partial _{c}\phi \partial _{d}\phi +V\left( \phi \right) \right] +\partial _{a}\phi \partial _{b}\phi$     $\displaystyle .$ (6.35)

FLRW-téridőben feltehetjük, hogy $ \phi$ is homogén és izotrop, így csupán az időnek függvénye. Ekkor $ T_{ab}$ ideális folyadék típusúvá válik, amelyben

$\displaystyle \rho =\frac{1}{2}\dot{\phi}^{2}+V\left( \phi \right)$    $\displaystyle ,$        $\displaystyle p=\frac{1}{2}\dot{\phi}^{2}-V\left( \phi \right)$    $\displaystyle .$ (6.36)

Az infláció feltétele

$\displaystyle \rho +3p=2\left[ \dot{\phi}^{2}-V\left( \phi \right) \right] <0$ $\displaystyle ,$ (6.37)

vagyis

$\displaystyle \dot{\phi}^{2}<V\left( \phi \right) .$ (6.38)

A hatás $ \phi$ szerinti variálása a

$\displaystyle 0=\frac{1}{8\pi G}\frac{\delta S}{\delta \phi }=\sqrt{-g}\frac{dV}{d\phi } -\partial _{a}\left( \sqrt{-g}g^{ab}\partial _{b}\phi \right)$ (6.39)

Euler-Lagrange-egyenlethez vezet. Felhasználva hogy $ \phi$ csak időtől függ, és $ \sqrt{-g}=a^{3}r\sin \theta $, valamint vesszővel jelölve a továbbiakban a $ \phi$ szerinti deriválást, a kapott Euler-Lagrange-egyenlet:

$\displaystyle 0=V^{\prime }+\frac{\partial _{0}\left( \sqrt{-g}\dot{\phi}\right) }{\sqrt{-g }}=V^{\prime }+\ddot{\phi}+3H\dot{\phi}$  $\displaystyle .$ (6.40)

Ez a súrlódási taggal ( $ 3H\dot{\phi}$) kiegészített Klein-Gordon-egyenlet olyan speciális esete, amikor a $ \phi$ skalármező csak az időtől függ. A gravitáció fejlődésegyenletei a Friedmann- és a Raychaudhuri-egyenletek, míg a skalármezőé a súrlódással kiegészített Klein-Gordon-egyenlet.

Végül megjegyezzük, hogy a skalármező energiasűrűségére és nyomására felírt

$\displaystyle 0=\dot{\phi}\ddot{\phi}+V^{\prime }\dot{\phi}+3\frac{\dot{a}}{a}\dot{\phi}^{2} .$ (6.41)

folytonossági egyenlet ugyancsak megadja a skalármező fejlődésegyenletét, amennyiben $ \dot{\phi}\neq 0$.

Szeged 2013-05-01