Rezonáns hatáskeresztmetszet

Az előzőtől lényegesen különböző esetben a Gamow-csúcs körül S(E) nagyon éles, keskeny és magas csúcsokat mutat (1.5. ábra). Az ilyen jellegű reakciónak rezonáns hatáskeresztmetszete lesz. A rezonancia energiája legyen $ E_r$. Ekkor $ S(E) \approx
     S(E_r)$, ha $ E_r - \Gamma / 2
     < E < E_r +
     \Gamma/2$, ahol $ \Gamma$ a rezonanciacsúcs szélessége, ezen kívül $ S(E) \approx 0$.

Mivel a rezonancia $ \Gamma$ szélessége általában sokkal kisebb, mint a Gamow-csúcs félértékszélessége, ebben az esetben (1.58) integrandusa egy lépcsős függvénnyel közelíthető, amely $ \Gamma$ szélességű, magassága pedig az integrandus $ E_r$ helyen felvett értéke. Ez azonnal integrálható, így a rezonáns hatáskeresztmetszetre a következő kifejezést kapjuk:

$\displaystyle <\sigma
         v>_{r} =  \sqrt{8 \over {m \pi}}
         (kT)^{-3/2} \cdot S(E_r...
         ...t \Gamma \cdot \exp \left [ -{E_r \over {kT}} - {b
         \over \sqrt{E_r}} \right ] .$ (1.61)

A hőmérsékletfüggést explicite kifejezve az alábbi összefüggés adódik:

$\displaystyle \langle \sigma v
         \rangle_{r} =  \langle \sigma v
         \rangle_{r}(0) \cdot T^{-3/2} \cdot \exp [-a_2 E_r /
         T].$ (1.62)

Az (1.60) képlettel összevetve látható, hogy a rezonáns hatáskeresztmetszet sokkal erősebben függ a hőmérséklettől, mint a nemrezonáns.

A magreakciók különféle energiákon különbözőek lehetnek. Így gyakran előfordul, hogy két mag ütközése bizonyos energiákon nemrezonáns, más energiákon rezonáns kölcsönhatást eredményez. A teljes hatáskeresztmetszet általában (1.59) és (1.61) alakú függvények szuperpozíciójával adható meg (lásd 1.5. ábra).

1.5. Ábra: A teljes hatáskeresztmetszet a rezonáns és nemrezonáns hatáskeresztmetszetek szuperpozíciójaként állítható elő.
Image
        csillagok1_fig5

Szeged 2013-05-01