Az energiatermelés hőmérsékletfüggése

A hatáskeresztmetszet hőmérsékletfüggésének kifejezéséből megadható a teljes energiakeltési ráta hőmérséklettől való függése. Írjuk az (1.52) egyenletet formálisan hatványfüggvény alakba:

$\displaystyle \epsilon = {{n_a n_x Q} \over \rho} \langle \sigma v \rangle =  \epsilon_0 \rho^\lambda T^\nu,$ (1.63)

ahol $ \lambda$ és $ \nu$ egyelőre ismeretlen hatványkitevők. Ezek meghatározása egyszerű, ha figyelembe vesszük, hogy a többi paraméter melyik mennyiségtől hogyan függ.

Mivel $ n_a n_x \sim \rho^2$, ebből azonnal következik, hogy $ \epsilon \sim \rho$, azaz $ \lambda =
1$. A hőmérséklet kitevőjének kiszámítására használjuk az alábbi logaritmikus deriváltat:

$\displaystyle \nu =  \left ( {{\partial \ln \epsilon} \over {\partial \ln T}} \right ).$ (1.64)

Mivel a hőmérsékletfüggést a hatáskeresztmetszet határozza meg, az (1.60) és (1.62) összefüggésekből adódik, hogy $ \nu = a_1/(3 T^{1/3}) - 2/3$ a nemrezonáns, $ \nu = a_2 E_r/T - 3/2$ a rezonáns esetben. A hőmérséklet hatványkitevője tehát maga is hőmérsékletfüggő (azaz a függvény nem tisztán hatványfüggvény).Szeged 2013-05-01