Egyszerű csillagmodellek

A csillagok néhány alapvető fizikai paraméterére nagyságrendi becslést lehet tenni pusztán a hidrosztatikai egyensúly egyenlete és néhány közelítő feltevés segítségével. Ezek a modellek nem igazán valószerűek, de egyszerűen kiszámolhatóak, és segítségükkel közelítő képet kaphatunk a reális csillagok belsejében uralkodó viszonyokról is.Subsections

Szeged 2013-05-01