TDK hírek

Legközelebb 2010 tavaszán (április) és őszén (november) lesz Kari TDK konferencia.


XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (2010)
   Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Sopron
   2010. április 6-7. (kedd-szerda)  http://www.ofkd2010.nyme.hu  
     Mások a részvételi feltételek, mint az OTDK-n (szakdolgozattal/diplomamunkával is lehet nevezni)!
     A dolgozatok beadási határideje: 2010. február 12.

Aki nem már megvédett szakdolgozattal vagy diplomamunkával pályázik,  annak agy 2010. január 28-án megrendezendõ házi konferencián kell bemutatnia  a dolgozatát. Mivel a pályamunkákat a TTIK együttesen nevezi,  szükséges a dolgozatokat (és az egyéb szükséges dokumentumokat) néhány  nappal a szervezõk által megadott jelentkezési határidõ elõtt, február elején összegyûjteni.
         Hannus István

A helyi konferencia (2010. január 28., csütörtök 14 óra, Kiss Árpád terem) programja (doc)


XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (2009 tavasza)

   Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT): http://www.otdt.hu
    Tudnivalók, részvételi feltételek, nevezési lap, végzettek nyilatkozata (pdf)
     Szekciók részvételi felhívásai (pdf, fontos tudnivalók!)
     A beküldendő dokumentumok (pdf)


FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ felhívás (doc)

        Szombathely, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Természettudományi és Műszaki Kar http://www.nyme.hu
        2009. április 7-9. http://ttmk.nyme.hu/otdk2009/ffm

TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ
        Szombathely
, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Természettudományi és Műszaki Kar http://ttmk.nyme.hu/otdk2009/tpot
        2009. április 8-10.
KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ
        Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar http://www.chem.science.unideb.hu/OTDK2009.html
        2009. április 6-8.
BIOLÓGIA SZEKCIÓ
        Veszprém, Pannon Egyetem, Mérnöki Kar http://www.otdk.limnologia.hu
        2009. április 8-10.
INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ
        Debreceni Egyetem, Informatikai Kar http://www.inf.unideb.hu/otdk2009
        
2009. április 8-10.

A Kar hallgatói számára, akik dolgozattal (előadással) vesznek részt a szekciókban, a Kar a nevezési és a részvételi díjat együtt kifizeti. Az örvendetesen nagy számú, 203 nevezett dolgozat esetében ez kb. 3,5 millió Ft. Az utazási költségre más forrást keressenek, a TTIK HÖK kifizeti a jegyeket.


A 2008. évi őszi helyi TDK konferenciák (biológia, fizikus-csillagász, fizika tantárgypedagógia, földrajz-földtudomány, informatika, kémia, matematika): november 26-29.
A TTIK programfüzete: doc, pdf  

A 2008. őszi fizikus-csillagász és fizika tantárgypedagógia helyi TDK konferencia menetrendje:
- november 3. hétfőig: 1 oldalas absztraktok leadása a fizika területi felelősnek

                 (dr. Szatmáry Károly), elektronikusan (doc vagy rtf) is: k.szatmary@physx.u-szeged.hu címre.
                 Az absztraktok formai követelménye: az OTDK FiFöMa forma (doc)
- november 17. hétfő 12 óráig: a dolgozatok leadása 2 példányban és elektronikusan (pdf) a területi felelősnek
                 (a betűméret legalább 12-es), a bekötésről vagy spirálozásról a hallgatók gondoskodnak.
                 a dolgozat formai követelményei: az OTDK FiFöMa forma (doc)
- november 19. szerdáig: a zsűri, a helyszín véglegesítése (programfüzet elkészítése)
november 28. péntek 11 óra: a fizika tantárgypedagógia helyi konferencia (Gyógyszerész labor) 
november 28. péntek 13 óra: a fizikus-csillagász helyi konferencia (Budó terem) 
program és absztraktok - fizika tantárgypedagógia   -  eredmények, díjak
program és absztraktok - fizikus-csillagász   -  eredmények, díjak
- az okleveleket és a könyvutalványokat a zsűri adta át a konferencia végén
- december 15-ig: a hallgató feladata a lentebb (pirossal írt) teendők elvégzése
A Kar a még nem végzett hallgatók esetében összegyűjti az anyagot, és együtt továbbítja az összesítő jegyzékkel, valamint a dolgozatokat CD-n is (2008. jan. 9-ig) az OTDT-hez és az OTDK szekciókat rendező intézményekhez.
A már végzett hallgatók jelentkezési határideje a 2009. tavaszi OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióra: 2008. október 6. !!!
A hallgató(k) feladata dolgozatonként:

1. Kitölti az OTDT honlapján az on-line nevezési lapot (kódunk: SZTE TTIK), onnan elküldi, majd 2 példányban kinyomtatja és azokat aláírja.
2. Elkészíti az 1 oldalas absztraktot (összefoglalót, rezümét), és kinyomtatja 3 példányban, ebből 2-t beletesz a 2 példány dolgozatba.
3. Előkészíti a 2 példány bekötött dolgozatot, valamint a dolgozat elektronikus változatát (pdf formátumban).
4. Ha egy dolgozat szerzői között van már végzett, illetve a 2008/2009-es tanévben utolsó éves (főiskolai szakoknál 180, egyetemi szakoknál 240 kreditet már összegyűjtött) végzős diák, a dolgozathoz (azaz 2 példányban) csatolni kell a szakdolgozat (diplomamunka) címét és részletes tématervét is (hogy látható legyen: nem egyezik meg a TDK és a szakdolgozat).
5. Ha a hallgató már végzett, a témavezetőjével közös nyilatkozatot tesz 2 példányban (itt a minta).
A hallgatónak postán nem kell sehova semmit küldeni, hanem az egész fenti anyagot január 5. hétfő 12 óráig eljuttatja a szakterületi (tanszékcsoporti) TDK felelős oktatóhoz, majd a Kar összegyűjti, és január 9-ig együtt továbbítja az OTDT Titkársághoz (az összesítő jegyzéket, a nevezési lapok, az absztraktok és a nyilatkozatok 1-1 példányát), valamint az OTDK szekciókat rendező intézményekhez.


A 2008. évi tavaszi helyi TDK konferenciák (biológia, fizika, földrajz-földtudomány, informatika, kémia, matematika, tantárgypedagógia): április 24-26.
A TTIK programfüzete: doc, pdf

A 2008. tavaszi fizikus helyi TDK konferencia menetrendje:
- március 31. hétfő 14 óráig: 1 oldalas absztraktok leadása 1 példányban a fizika területi felelősnek

                 (dr. Szatmáry Károly), elektronikusan is: k.szatmary@physx.u-szeged.hu címre.
                 Az absztraktok formai követelménye: minták
                 A4, margók: 2,5 cm körbe, Times New Roman, 1,5 sorköz, középre igazított
                 cím (14, bold), szerző, évf., szak, témavezető, intézmény, tanszék (12, dôlt),
                 szöveg (12, normál, sorkizárt) (WinWord rtf formában kell leadni)
                 [Az absztraktok korábbi formai követelménye: http://www.sci.u-szeged.hu/otdk28/fifoma/nevezes.html]
- április 11. péntekig: a zsűri, a helyszín véglegesítése (programfüzet elkészítése)
- április 14. hétfő 14 óráig: a dolgozatok leadása 2 példányban és elektronikusan
                 (pdf) a területi felelősnek (a betűméret legalább 12-es)
                 (a bekötésről vagy spirálozásról a hallgatók gondoskodnak)
- április 26. szombat (munkanap) de. 9 óra: a helyi konferencia (Budó-terem)
     program és absztraktok
     a konferencia eredménye, díjak
- az okleveleket és a könyvutalványokat a zsűri adja át a konferencia végén


A 2008. évi tavaszi és az őszi helyi konferencián bemutatott és a zsűrik által javasolt dolgozatok
vehetnek részt a 2009. évi országos konferencián. (Akik 2008-ban végeztek, csak a tavaszin szerepelhettek.)

XIV. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia (2008)
   Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultása, Mezőtúr
   2008. július 2-4.   http://www.szolf.hu
   Jelentkezési lapok beküldése: 2008. május 16-ig, az összefoglaló beadási határideje: 2008. május 30.

XI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (2008)
   Nyíregyházi Főiskola
   2008. március 25-26.  (kedd-szerda, húsvét után)   http://ofkd.nyf.hu
     Mások a részvételi feltételek, mint az OTDK-n (szakdolgozattal/diplomamunkával is lehet nevezni)!
     A dolgozatok beadási határideje: 2008. február 8.
A Kari Környezettudományi Konferencia Biológia, Kémia, Fizika szekciója (Földrajz külön):
2008. február 4. hétfő, 9 órától a Szabó Zoltán teremben, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Dóm tér 9.
program  (doc)
A dolgozatot 2 példányban kell leadni Dr. Hannus István egyetemi tanárnak, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, Rerrich Béla tér 1, II. emelet, 2008. január 30-ig. Célszerű puha kötésben (spirál, sín), hogy a zsűri építő kritikai megjegyzéseit még be lehessen tenni az országos konferenciára beküldendő változatba. Az országos konferenciának megfelelően a 15 perces (Power Pointos) előadást 5 perces vita követi.
A továbbjutók számára a dolgozatok, valamint a már megvédett szakdolgozatok/diplomamunkák (melyeknek nem kell a helyi konferencián részt venni) 2 példányának beadási határideje 2008. február 6, szerda 16 óra, Dr. Hannus Istvánnak. A Karról együtt küldtük az összes dolgozatot Nyíregyházára.
A TTIK hallgatóinak eredménye

Az SZTE TTK diákköri honlapja: http://www.sci.u-szeged.hu/sztettk/tdk/index.html
és diákköri tanácsa: http://www.sci.u-szeged.hu/sztettk/karibiz/diakkori.html
diákköri tanács ülések: 2008. március 11. kedd, 14 óra, 2008. szeptember 9. 13 óra
A Fizikus Tanszékcsoport TDK honlapja:  http://astro.u-szeged.hu/oktatas/tdk.html  (ez a lap)
A Matematikai Tanszékcsoport TDK honlapja: http://www.math.u-szeged.hu/~fodorf/tdk.html
Az Informatikai Tanszékcsoport TDK honlapja: http://www.inf.u-szeged.hu/kutatas/konferenciak/tdk2008tavasz/starthu.xml
A Biológiai Tanszékcsoport TDK honlapja: http://www.sci.u-szeged.hu/btcs/HTML-files/tdk/tdkhirek.htm
A Földrajzi-Földtani Tanszékcsoport TDK honlapja: http://www.geo.u-szeged.hu/FFT/otdk/

könyvutalvány átvételi elismerveny (doc)

a 2006/2007. tanévi TDK-ról
a 2004/2005. tanévi TDK-ról
a 2002/2003. tanévi TDK-ról
a 2000/2001. tanévi TDK-ról

Az SZTE TTK OTDK díjazott hallgatói 2001-2009 (doc)  2009-es eredmények is !!!
Az SZTE TTK Mestertanár kitüntetettjei
Az SZTE TTK Pro Scientia kitüntetettjei
Pro Scientia Aranyérmesek Társasága: http://www.psat.hu

e lap helye: http://astro.u-szeged.hu/oktatas/tdk.html
Dr. Szatmáry Károly TTIK TDT elnök
utolsó módosítás: 2010.01.12.