next up previous contents
Next: Galaxisok osztályozása Up: tejut Previous: Bevezetés   Contents

Galaxisok

A galaxisok csillagok és csillagközi anyag összessége, amelyeket a gravitációs erő tart együtt.

Ebben a fejezetben röviden áttekintem, hogy milyen galaxistípusok léteznek, majd ezeken a típusokon belül részletesen elemzem a spirális galaxisok jellemzőit és röviden bemutatom a spirális struktúra kialakulásával foglalkozó elméleteket.Subsections

2003-01-23