next up previous contents
Next: A korong komponensek Up: tejut Previous: Spirálgalaxisok, spirálstruktúra   Contents

A Tejútrendszer morfológiája

Napunk a Galaxis síkjában helyezkedik el, annak középpontjától kb. 8 kpc távolságra. Mivel a Naprendszerrel együtt a Föld is a síkban van, így nehéz a Földről belátni Galaxisunk egyes részeit, valamint feltérképezni, hogy tulajdonképp milyen típusú galaxisban is élünk. A csillagászok mégis bizonyos módszerekkel képesek modellt alkotni Galaxisunk struktúrájáról, ilyenek például a csillagszámlálásos megfigyelésekből származó adatok, különböző távolságindikátorokból kapott információk analízise, stb. A modell egyes részletei még jelenleg is bizonytalanok, de elég jól leírja Galaxisunk szerkezetét.

Ebben a fejezetben csak a Tejútrendszer általános morfológiáját mutatom be, kiemelve az egyes részletek fontosabb jellemzőit. A struktúra kialakulását, összetett mozgásait egy későbbi fejezetben tárgyalom.

Tejútrendszerünk egy spirális galaxis. Korongja csillagokból áll, melyek egyike a Nap. Shapley mutatta ki, hogy a Nap nem a Galaxis közepén található. A Tejútrendszer középpontja a Sagittarius (Nyilas) csillagkép irányában látható. Mivel Földünk a Tejútrendszer síkjában kering, így galaxisunkat csak éléről figyelhetjük meg, sematikus oldalnézeti vázlata a 14. ábrán látható.

Figure: A Tejútrendszer komponensei oldalsó nézetben.
\resizebox*{12cm}{!}{\includegraphics{milkywedgeon.eps}}

A Galaxis komponenseinek fontosabb adatai a 1. és 2. táblázatban találhatóak, melyekben $\sigma_{w}$ a korongra merőleges sebességkomponens szórása, $L_{B}$ pedig a B sávban mért luminozitás. A Tejútrendszerből különböző hullámhossztartományokban más más komponens dominál, ez a 15. ábrán látható.

Figure: A Tejútrendszer különböző hullámhosszakon. (casswww.ucsd.edu/ public/ tutorial/ MW.html)
\resizebox*{12cm}{!}{\includegraphics{mwmw.eps}}  semleges gáz vékony korong vastag korong
$M \ (10^{10}\ M_{\odot})$ $0,5$ $6$ $0,2 - 0,4$
$L_{B} \ (10^{10}\ L_{\odot})$ $-$ $1,8$ $0,02$
$M/L_{B}\ (M_{\odot} / L_{\odot})$ $-$ $3$ $-$
átmérő (kpc) $50$ $50$ $50$
alak $e^{-h_{z}/z}$ $e^{-h_{z}/z}$ $e^{-h_{z}/z}$
skálamagasság (kpc) $0,16$ $0,325$ $1,4$
$\sigma_{w}$ (km/s) $5$ $20$ $60$
[Fe/H] $> 0,1$ $-0,5 - +0,3$ $-1,6 - -0,4$
kor (milliárd év) $0 - 17$ $< 12$ $14 - 17$1. táblázat: A Tejútrendszer korongkomponensének fontosabb adatai  központi dudor sztelláris haló sötétanyag haló
$M \ (10^{10}\ M_{\odot})$ $1$ $0,1$ $55$
$L_{B} \ (10^{10}\ L_{\odot})$ $0,3$ $0,1$ $0$
$M/L_{B}\ (M_{\odot} / L_{\odot})$ $3$ $\sim$1 $-$
átmérő (kpc) $2$ $100$ $> 200$
alak esetleg küllő $r^{-3,5}$ $(a^{2}+r^{2})^{-1}$
skálamagasság (kpc) $0,4$ $3$ $2,8$
$\sigma_{w}$ (km/s) $120$ $90$ $-$
[Fe/H] $-1 - +1$ $-4,5 - -0,5$ $-$
kor (milliárd év) $10 - 17$ $14 - 17$ Galaxisnál idősebb2. táblázat: A Tejútrendszer szferoidkomponensének fontosabb adatai

A Nap távolságát a Galaxis centrumától (amelyet a Nap galaktocentrikus távolságának hívnak) $R_{0}$-lal szokás jelölni, így a továbbiakban én is ezzel jelölöm. Ezt a távolságot először Shapley határozta meg, aki 15 kpc-nak állapította meg. 1985-ben a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) azt javasolta, hogy egységesítsék az $R_{0}=8,5$ kpc értékben azzal a céllal, hogy közvetlenül lehessen összevetni a különböző kutatók a Galaxis struktúrájára kapott eredményeit. A legutóbbi eredmények szerint R$_{0}$ értéke nagy valószínűséggel $8,5 \pm 0,5$ kpc.Subsections
next up previous contents
Next: A korong komponensek Up: tejut Previous: Spirálgalaxisok, spirálstruktúra   Contents
2003-01-23