Hosszú és rövid hullámhosszú porperturbációk a pordominált korszakban

Por esetén a perturbációk megoldásai a $ w=c_{s}^{2}=0$ relációkkal hasonlóan származtathatóak, mint sugárzás esetén.

Szuper-Hubble-skálán ($ x\ll 1$) $ x$-ben vezetőrendben kapjuk [26]:

$\displaystyle \widetilde{\Psi }=\widetilde{\Psi }_{0} , \widetilde{\Delta }=-2\...
...{\Psi }_{0}}{2}x^{2} ,  \widetilde{V}=\frac{\widetilde{\Psi }_{0}}{\sqrt{3}}x .$ (6.107)

Ugyanaz a következtetés vonható le, mint sugárzás esetén, a legnagyobb rendű fluktuációt a konstans gravitációs potenciál perturbáció adja.

Szub-Hubble-skálán ($ x\gg 1$) [26]:

$\displaystyle \widetilde{\Psi }=\widetilde{\Psi }_{0} , \widetilde{\Delta }=\wi...
...{\Psi }_{0}}{2}x^{2} , \widetilde{V}=\frac{ \widetilde{\Psi }_{0}}{\sqrt{3}}x ,$ (6.108)

a sűrűség és a sebesség perturbációk növekednek. A sűrűségperturbáció növekedése struktúrák kialakulásához vezet.Szeged 2013-05-01