Perturbációk a sugárzás- és pordominált Univerzumban

Ebben az alfejezetben megvizsgáljuk, hogy az Univerzum fejlődése során a különböző korszakokban milyenek voltak a vezető rendű perturbációk. Egykomponensű kozmikus folyadékot vizsgálunk, így a sugárzásdominált korszakban a sugárzás perturbációit, míg a pordominált korszakban a por perturbációit tárgyaljuk. Megköveteljük továbbá, hogy a perturbált kozmológiai folyadéknak ugyanaz legyen az állapotegyenlete, mint a háttér-téridőben, az anizotrop nyomásperturbációk pedig legyenek nullák.Subsections

Szeged 2013-05-01