A késői, pordominált korszak

A gravitációs potenciálra és a porra (a perturbációszámítás első rendjében) ugyanazt kapjuk, mint porból álló egykomponensű folyadék esetén. Ha a sugárzásra megköveteljük, hogy szuper-Hubble-skálán illeszthető legyen a sugárzási korszakra származtatható megoldásokkal, akkor $ \widetilde{\Delta }^{\left( r\right) }$ a $ x=k\eta /\sqrt{3}$ dimenziótlan időparaméternek koszinusz-, míg $ \widetilde{V}^{\left( r\right) }$ szinuszfüggvénye lesz [26]. Továbbá, ha a perturbációk nagy skálán adiabatikusak, akkor:

$\displaystyle \widetilde{\Delta }^{\left( r\right) }=4\widetilde{\Psi }_{0}\left( \frac{ \cos x}{3}-1\right) ,$ (6.110)

ahol $ \widetilde{\Psi }_{0}$ a konstans gravitációs potenciál perturbáció.Szeged 2013-05-01