A kétkomponensű folyadék fejlődésének numerikus vizsgálata

A 6.10 ábra mutatja a struktúraképződést a lineáris perturbációszámítás érvényességi körén belül a sugárzásból és porból álló kétkomponensű folyadékra. Az ábra az egyenletek numerikus integrálásával adiabatikus kezdeti feltételekre készült. Az ábrán szereplő $ \widetilde{\Delta
     }%
     _{g}^{\left( m\right) }$ és $ \widetilde{\Delta
     }_{g}^{\left( r\right) }$ függvények definíciói:

$\displaystyle \widetilde{\Delta
        }_{g}^{\left( r\right) }$ $\displaystyle \equiv$ $\displaystyle \widetilde{\Delta
        }
        ^{\left( r\right) }-4\widetilde{\Psi } ,$  
$\displaystyle \widetilde{\Delta
        }_{g}^{\left( m\right) }$ $\displaystyle \equiv$ $\displaystyle \widetilde{\Delta
        }
        ^{\left( m\right) }-3\widetilde{\Psi } .$ (6.111)

6.10. Ábra: Az ábra $ \left\vert
       \widetilde{\Delta }_{g}^{\left( m\right)
       }\right\vert ^{2}$ (hosszú-szaggatott), $ \left\vert
       \widetilde{\Delta }%
       _{g}^{\left( r\right) }\right\vert ^{2}$ (pontozott), $ \left\vert
       \widetilde{%
       V}^{\left( m\right) }\right\vert ^{2}$ (szaggatott), $ \left\vert
       \widetilde{V}^{\left( r\right) }\right\vert ^{2}$ (folytonos) evolúcióit mutatja be $ %
       \protect\eta /\protect\eta _{eq}$ függvényében, ahol $ \eta _{eq}$ a jelöli azt az időpontot, amikor a por és a sugárzás energiasűrűség megegyezik (az ábrán $ t$ jelöli a konformis időt, így $ \eta \equiv t$). A kezdeti feltételek adiabatikusak. A felső panelen szereplő perturbációk hullámszámaira $ k\eta _{eq}\ll
       1$, míg az alsó panelen lévők esetén $ %
       k\protect\eta _{eq}\gg 1$ teljesül. Nagy hullámszám esetén $ \widetilde{%
       \Delta }_{g}^{\left( m\right) }$ viszonylag hamar sokkal nagyobbá válik, mint $
       \widetilde{\Delta }_{g}^{\left( r\right) }$ (alsó panel). Kis hullámszámra $
       \widetilde{\Delta }_{g}^{\left( m\right) }$ ugyanolyan rendű marad, mint $
       \widetilde{\Delta }_{g}^{\left( r\right) }$ egészen addig, míg a perturbáció hullámhossza a Hubble-skála alá nem esik (felső panel), ami $ %
       \protect\eta /\protect\eta _{eq}\approx 10$-nél következik be. Miután a Hubble-skála eléri az adott hullámhossz nagyságát $
       \widetilde{\Delta }%
       _{g}^{\left( m\right) }$ nőni, míg $
       \widetilde{\Delta }_{g}^{\left( r\right) }$ oszcillálni kezd. Az ábrát [26]-ból vettük.
Image StrucForm
Az ábrán látszik, hogy a sugárzás perturbációi periodikusak, tehát a sugárzás energiasűrűsége nem növekszik, ezzel szemben a por szub-Hubble-hullámhosszú perturbációi monoton növekednek, kialakítva az Univerzum struktúráját.

Szeged 2013-05-01