Az anyag teljesítményspektruma

A 6.11 ábrán a különböző mérési adatokból (kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, halmazok eloszlása, gyenge gravitációs lencsézés, Lymann-$ %
     \alpha $-erdő6.13) származtatott anyageloszlás $ P\left(
     k\right) $ teljesítményspektruma a $ \Lambda $CDM modell alapján. A barionikus anyagról felteszik, hogy a sötét anyag eloszlását követi.

6.11. Ábra: Különböző mérési adatokból (kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, halmazok eloszlása, gyenge lencsézés, Lymann- $ \alpha $-erdő) származtatott anyageloszlás teljesítményspektruma. A görbe a sík $ \Lambda $CDM-modell következő paramétereire készült: $ \Omega _{\text
       {cdm}}=0,28$, $ %
       \Omega _{b}/\Omega _{\text{cdm}}=0,16$, $ h=0,72$, $ \tau =0,17$ (reionizációs optikai mélység, a háttérsugárzás paramétere), $ n_{s}=1$. Az ábrát [27]-ből vettük.
Image MatterPowerSzeged 2013-05-01