CSILLAGÁSZ SZAK - CSILLAGÁSZ SZAKIRÁNY
A Magyar Akkreditációs Bizottság valamint a Felsőoktatási és Tudományos Tanács javaslata alapján az Oktatási Minisztérium engedélyezte, hogy a Szegedi Tudományegyetem (volt JATE) Természettudományi Karán az 1999/2000-es tanévtől egyetemi szintű csillagász szak induljon. Hazánkban addig csak a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen volt ilyen szak. Ez nem tanári, hanem kutatói szak. A képzés 5 éves (10 féléves) volt, a hallgatói létszámkeret: 15 fő államilag finanszírozott + 10 fő költségtérítéses. A képesítési követelmények szerint az első 4 félévben fizika szakos tanulmányokat is el kell végezni.
2006-tól változott minden (lásd lentebb)!
Információ: Dr. Szatmáry Károly egyetemi tanár, szakgazda
     SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Béke-épület I. 42.
                     Levélcím: Szeged, Dóm tér 9. 6720  Tel.: 62/544-666   tel/fax: 62/420-154
                     e-mail: k.szatmary@physx.u-szeged.hu
      A Szegedi Csillagvizsgáló honlapja: http://astro.u-szeged.hu
 


SZTE Természettudományi és Informatikai Kar
Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda

2006-tól a felvételizők a FIZIKA alapszakra (3 éves BS) jelentkezhetnek, amelyen belül választhatják a csillagász szakirányt. Ennek elvégzése után lehetőség van a CSILLAGÁSZ mesterszakon (2 éves MS) folytatni a tanulmányokat és megszerezni a csillagász diplomát. Utána a legjobbak bekerülhetnek a Fizika Doktori Iskola (3 éves PhD) asztrofizika képzésébe.

Fizika alapszak (BSc) minta tanterve csillagász szakiránnyal (Excel)  
Csillagász mesterszak (MSc) minta tanterve (Excel)  
Csillagász mesterszak (MSc) dokumentumok: indítás, tematikák, felvételiszórólap1, szórólap2szórólap3  

Csillagászati órák órarendje: 1999/2000. 1.félév, 1999/2000. 2.félév, 2000/2001. 1.félév, 2000/2001. 2.félév, 2001/2002. 1.félév, 2001/2002. 2.félév, 2002/2003. 1.félév, 2002/2003. 2.félév, 2003/2004. 1.félév, 2003/2004. 2.félév, 2004/2005. 1.félév, 2004/2005. 2.félév2005/2006. 1.félév, 2005/2006. 2.félév, 2006/2007. 1.félév, 2006/2007. 2.félév, 2007/2008. 1.félév, 2007/2008. 2.félév2008/2009. 1.félév, 2008/2009. 2.félév, 2009/2010. 1.félév2009/2010. 2.félév, 2010/2011. 1. félév, 2010/2011. 2. félév, 2011/2012. 1. félév, 2011/2012. 2. félév, 2012/2013. 1. félév, 2012/2013. 2. félév, 2013/2014. 1. félév, 2013/2014. 2. félév, 2014/2015. 1. félév, 2014/2015. 2. félév, 2015/2016. 1. félév, 2015/2016. 2. félév, 2016/2017. 1. félév, 2016/2017. 2. félév, 2017/2018. 1. félév, 2017/2018. 2. félév, 2018/2019. 1. félév, 2018/2019. 2. félév,

Csillagászati kurzusok (oktató, idő, hely): 2005/2006. 2.félév2006/2007. 1.félév, 2006/2007. 2.félév, 2007/2008. 1.félév, 2007/2008. 2.félév2008/2009. 1.félév, 2008/2009. 2.félév, 2009/2010. 1.félév, 2009/2010. 2.félév, ...2014/2015. 1. félév, ...  2015/2016. 2. félév, 2016/2017. 1. félév, 2017/2018. 1. félév, 2017/2018. 2. félév, 2018/2019. 1. félév, 2018/2019. 2. félév,
Csillagász kurzusok honlapjai (tematikák, egyebek, vannak köztük régiek is):
Bevezetés a csillagászatba 1, 2, 3, 4
Csillagászattörténet
Informatika a csillagászatban
Csillagászati megfigyelések
Csillagászati laboratórium 1, 2
Csillagászati műszertechnika 1, 2, 3, 4
Égi mechanika 1, 2
Asztrofizika 1, 2, 3, 4
Általános csillagászat 1, 2, 3, 4
Csillagászati szeminárium 1, 2, 3, 4
Galaktikus csillagászat 1, 2, 3, 4
Kozmológia  

A csillagász oktatók és hallgatók névsora

Tanulmányi kirándulás 2000. szept. 29-30., 2005. máj. 6-7., 2007. máj. 19-20., 2010. máj. 14-15.,
2015. máj. 8-9.  
Csillagászat szigorlat
Csillagász szak záróvizsga
Asztrofizika felvételi tematika (SZTE TTK Fizika Doktori Iskola)
Asztrofizika szigorlati tematika (SZTE TTK Fizika Doktori Iskola)   

 
A régi, 5 éves csillagász szak kreditrendszeres képzési dokumentumai (2003. szeptembertől érvényes):
Minta tanterv (tárgyak hálóterve)   html formában    Excel formában
Oklevél követelmények   html formában    rtf formában
Kreditmegosztás   html formában    rtf formában
Változások  html formában