Bolygók felfedezése más csillagok körül (extrasolar planets, exoplanets)

Cikkek: Élet más bolygókon? (1998)
Más csillagok bolygóinak felfedezése (Csillagászati évkönyv 1997)
Bolygók más csillagok körül (Csillagászati évkönyv 2003)
Exobolygó hírek (2003. jún.) . Exobolygó hírek (2004. aug.) . Exobolygó hírek (2005. jún.) . Exobolygó hírek (2006. jún.)
Exobolygók (Magyar Tudomány 2006. augusztus)
Bolygók mindenütt (Fizikai Szemle 2007.)
Az értelmes élet kialakulásának kozmikus feltételei
Dr. Almár Iván előadása a Mindentudás Egyetemén
Az 50. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankéton (Szeged, 2007. március) elhangzott előadás képanyaga (22MB zip)
Angol nyelvű publikációink (pdf):  Exomoon 1. (A&A 2006), Exomoon 2. (A&A 2007), poster 1. (Pécs 2005), poster 2. (Santorini 2007)

Módszerek:


A legsikeresebb alkalmazott módszer a csillag színképvonalainak vizsgálata volt eddig.
Ha a csillagnak van nagy tömegű bolygója, akkor a csillag is kering a közös
tömegközéppontjuk körül, így a Doppler-effektus miatt a színképe változik.


Binary Star Simulation (Java)A csillag látóirányú sebességének változását jellemzi: a P periódus és a K amplitudó.
Először a csillag színképből és luminozitásból becsült M* tömege és a P periódus alapján
Kepler III. törvénye megadja a bolygó r pályasugarát. Körpályát feltételezve a sugárból
kapjuk a bolygó VPL  pályamenti sebességét, majd az impulzusmegmaradás alapján a
bolygó MPL tömegét. Ez az érték az MPL sin i, azaz a bolygó minimális tömege, ugyanis a
látóirányunk és a bolygó keringési síkjára merőleges irány közötti szöget (i) általában nem
ismerjük.


2007. augusztus 23.: összesen 249 exobolygó!
203 csillag körül 237 exobolygó (25 többes rendszer) a radiális sebesség módszerrel, közülük 25 a fedési (tranzit) módszerrel is,
valamint 4 exobolygó gravitációs lencse módszerrel, és 4 exobolygó 2 pulzár körül, 4 bolygó pedig direkt látszik a csillaga mellett.

156 Napunkhoz hasonló csillag, melyek körül bolygót találtak (2005):
Az ábrán a csillag neve után a bolygó(k) elhelyezkedése és minimális tömege látható
Jupiter-tömegben. Alul a távolságskála csillagászati egységben (Nap-Föld távolságban).2006. július:  a fedési (tranzit) módszerrel felfedezett 10 exobolygó tömege és sugara (Jupiter-egységben).

16 fedési exobolygó és kistömegű csillagok a tömeg-sugár diagramon (2007. aug. Loeillet et al. astro-ph 0707.0679)
 


Az exobolygók 4 felfedezési módszerének alkalmazhatósága (a pályasugár és a bolygótömeg szerint).


Mini bolygórendszer alakulhat ki egy barna törpe körüli anyagkorongban (jobbra).    Mega bolygórendszer alakulhat ki egy hiperóriás körüli anyagkorongban (fent).
 

SFSU: Extrasolar Planets Search
Geneva: Extrasolar Planets Search
Exobolygók katalógusa: Extrasolar Planets Catalog
További linkek:
Other Worlds, Distant Suns
Known Planetary Systems
Microlensing Planet Search Project
SARG Exo-Planets Search, Padova
NASA JPL Planet Quest
a Kepler misszió
a SIM misszió1 oldalas összefoglaló a módszerekrôl és még több link
Exobolygók táblázata
HD 209458: Bolygó átvonulása a csillaga előtt
A Supernova szakkör ismertetője
A Szaturnusznál kisebb tömegű két új bolygó [origo]
A Föld magányossága [origo]
Az epsilon Eridani bolygója [origo]
Kóbor bolygók az Orion-ködben [origo]
Barna törpék az Orion-ködben [origo]
3 extrasolar planets (2000. dec.12.)
11 új bolygó [origo]
Bolygó az iota Dra óriáscsillag körül
Egy idegen világ légköre - mérföldkő a Földön kívüli élet kutatásában [origo]
Az 55 Cnc bolygórendszere [origo]
A gamma Cephei kettôscsillag bolygója [origo]
Új módszer az exobolygó-kutatásban [origo]
Új korszak kezdődött a bolygóvadászatban [origo]
Óriásbolygót kebelez be egy óriáscsillag [origo]
Felfedezték az első elpárolgó bolygót [origo]
Felfedezték a Naprendszer ikertestvérét [origo]
Megtalálták az eddigi legősibb bolygót [origo]
Újabb mérföldkő az exobolygó-kutatásban [origo]
Földön kívüli élet: az eddigi legesélyesebb hely [origo]
A Naprendszerhez hasonló bolygórendszer a Vega csillag körül [origo]
Mágneses tér egy exobolygó körül
Oxigén és szén egy távoli bolygón [origo]
Az első magyar Naprendszeren kívüli bolygó [origo]
Különleges Naprendszeren kívüli bolygókat találtak [origo]
A Föld-szerű bolygók utáni hajsza fokozódik
Más Földek létezésének esélye
A texasi obszervatórium elsô exobolygója
Kis távcsövek nagy felfedezése
"Szuper-Föld" egy közeli csillag körül
Új bolygóosztályt fedeztek fel [origo]
Szokatlan helyzetű bolygócsírák [origo]
A Föld nagytestvére [origo]
Bolygó torzította porgyűrű [origo]
Tatooine: a legújabb Naprendszeren kívüli bolygó [origo]
Lassan születő bolygók [origo]
Fotoszintézis keresése idegen bolygókon [origo]
Ütköző planéták [origo]
Barna törpék körül is születhetnek bolygók [origo]
Egy bolygórendszer haláltusája [origo]
Törmelékgyűrű két csillag körül [origo]
Egy törpecsillag apró bolygója [origo]
A Tejútrendszerben több a magányos csillag [origo]
Törmelékgyűrű óriáscsillagok körül [origo]
Egy csillag furcsa anyagkorongja [origo]
Egy forró exobolygó [origo]
Halott csillagok bolygói [origo]
Hármas bolygórendszert találtak [origo]
Exobolygók extrém szülőhelye [origo]
Csillagokat fékező bolygók [origo]
Gazdátlan bolygók [origo]
Naprendszeren kívüli bolygó? - A hét asztrofotója [origo]
Új egzotikus és lakható bolygók [origo]

http://hirek.csillagaszat.hu/exobolygok.html

képsorozat (14 Mb!)

Dr. Szatmáry Károly