A Bardeen-potenciál

Az anizotrop nyomásperturbációk elhanyagolása után a (6.87) Einstein-egyenlet a Bardeen-potenciálok $ \widetilde{\Phi
     }=-\widetilde{\Psi }
     $ kapcsolatát adja. A $ p=p\left( \rho
     \right) $ alakú állapotegyenlet arra vezet, hogy nincs az anyagnak belső entrópiaperturbációja, így $ \Gamma =0$. A perturbációk fejlődési egyenleteiből a $ \widetilde{\Psi
     }$ Bardeen-potenciálra az alábbi homogén, csillapított hullámegyenlet származtatható [26]:

$\displaystyle
         \frac{d^{2}\widetilde{\Psi }}{d\eta ^{2}}+3\left(
         1+c_{s}^{2}\rig...
         ...c_{s}^{2}-w\right)
         \mathcal{H}^{2}+c_{s}^{2}k^{2}\right] \widetilde{\Psi
         } =0 .$ (6.90)

Továbbá, ha $ w$ konstans, érvényes (6.83), így

$\displaystyle
         \mathcal{H}=\frac{2}{\left( 1+3w\right) \eta
         } ,$ (6.91)

és

$\displaystyle
         \frac{d^{2}\widetilde{\Psi }}{d\eta
         ^{2}}+\frac{1+w}{1+3w}\frac{6}{\eta }
         \frac{d\widetilde{\Psi }}{d\eta
         }+wk^{2}\widetilde{\Psi }=0 .$ (6.92)

Az Einstein-egyenletek megoldását két határesetben tárgyaljuk. A határesetek az úgynevezett szuper- és szub-Hubble skálákhoz kötődnek. Szuper-Hubble-skálákon a

$\displaystyle k\eta \ll
         1\Leftrightarrow k/\mathcal{H}\gg 1\Leftrightarrow
         \lambda \gg \mathcal{H}^{-1}$ (6.93)

relációk teljesülését értjük. Vagyis olyan perturbációkat tekintünk, amelyek hullámhossza lényegesen meghaladja a konformis Hubble-paraméter reciprokát. Szub-Hubble-skála alatt a fenti relációk ellentettjeit értjük:

$\displaystyle k\eta \gg
         1\Leftrightarrow k/\mathcal{H}\ll 1\Leftrightarrow
         \lambda \ll \mathcal{H}^{-1} .$ (6.94)

Ekkor olyan perturbációkat tekintünk, amelyek hullámhossza lényegesen kisebb a konformis Hubble-paraméter reciprokánál.

A (6.92) egyenletnek van egzakt partikuláris megoldása, amely $ %
     w>0$ esetben [26]:

$\displaystyle a\widetilde{\Psi
         }=\widetilde{A}j_{q}\left( \sqrt{w}k\eta \right) +
         \widetilde{B}y_{q}\left( \sqrt{w}k\eta
         \right) ,$ (6.95)

ahol $ j_{q}$ és $ y_{q}$ jelölik a $ q$-adik ( $ q=2/\left(
    1+3w\right) $) rendű szférikus Bessel-függvényeket. Amikor $ \sqrt{w}k\eta \ll
    1$ (szuper-Hubble skála), $ j_{q}\left(
    x\right) \propto x^{q}\propto a$ és $ y_{q}\left(
    x\right)
    \propto x^{-q-1}\propto \left( a\eta \right) ^{-1}$. Ezért és (6.91) miatt $ \widetilde{\Psi }$ mennyiség $ \widetilde{A}$-módusa konstans, míg a $ \widetilde{B}$-módus csökkenő $ \propto \left(
    a^{2}\eta
    \right) ^{-1}$. Eredetileg összemérhető amplitúdójú módusok esetén is a $ %
    \widetilde{B}$-módus csökkenése gyors, így mindig elhanyagolható. Ha $ \sqrt{w}k\eta \gg
    1$ (szub-Hubble-skála) a megoldás $ \sqrt{w}k$ frekvenciával oszcillál, amplitúdója $ 1/\left( a\eta
    \right) $ szerint csökken:

$\displaystyle \widetilde{\Psi
         }=\frac{\widetilde{A}}{a\sqrt{w}k\eta }\sin \left(
         \sqrt{w} k\eta -\frac{q}{2}\pi \right) .$ (6.96)

A $ w=0$ esetben (6.92) megoldása [26]:

$\displaystyle \widetilde{\Psi
         }=\widetilde{A}+\frac{\widetilde{B}}{\eta
         ^{5}} .$ (6.97)

Mivel a $ \widetilde{B}$-módus csökkenő, a gravitációs potenciál perturbációja időfüggetlen a pordominált korszakban.6.11 Tehát a pordominált, lecsatolódás utáni Univerzumban a perturbációknak mindkét skálán létezik konstans járuléka.

A széles körben elfogadott inflációs modellek szerint a sugárzásdominált időszakra a kezdeti

$\displaystyle P_{\Psi
         _{i}}\left( k\right) =\left\langle \left\vert
         \widetilde{\Psi } _{i}\right\vert
         ^{2}\right\rangle $ (6.98)

spektrum a következő egyenletet teljesíti:

$\displaystyle k^{3}P_{\Psi
         _{i}}\left( k\right) =A_{S}\left(
         \frac{k}{H_{0}}\right) ^{n_{s}-1} .$ (6.99)

6.9. Ábra: A $ \Psi $ Bardeen-potenciál $ P_{\Psi
       }\equiv \left\vert \widetilde{%
       \Psi }\right\vert ^{2}$ spektrumából képezett $ k^{3}P_{\Psi
       }$ a hullámszám függvényében az Univerzum késői, pordominált korszakában [26]. (Az ábrán $
       \widetilde{\Psi }$-t $ \Psi $ jelöli.)
Image PsiSpectr
Az $ n_{s}$ spektrális index $
    n_{s}=1$ értékére a $ P_{\Psi }\left(
    k\right) $ spektrumot a 6.9 ábra mutatja. Ez egy olyan sík Friedmann-univerzum késői pordominált korszakára vonatkozik, amelynek a sugárzásdominált kezdeti korszakában a spektrum (6.99) volt.

Szeged 2013-05-01