A Naprendszer holdjai

Kőzetbolygók holdjainak száma:
  • Merkúr 0
  • Vénusz 0
  • Föld 1 (Hold)
  • Mars 2 (Phobos, Deimos)
Óriásbolygók ismert holdjainak száma:
  • Jupiter 63
  • Szaturnusz 62
  • Uránusz 27
  • Neptunusz 13

Az óriásbolygók holdjainak adatai
 
A holdak keringési síkja lehet a bolygó egyenlítői síkjában, de nagyobb szöget is bezárhat vele.
 
A holdak keringési iránya a bolygó körül megegyezhet a bolygó forgásának irányával (direkt keringés), de azzal ellentétes is lehet (retrográd keringés). Utóbbi a korábban kisbolygóként mozgó, majd befogott holdakra jellemző.
 
A holdak nagy része kötött forgású, mindig ugyanazt az oldalát mutatja a bolygó felé: a tengely körüli forgás periódusa megegyezik a bolygó körüli keringés periódusával.
 
A nagy holdak (kb. 300 km átmérő felett) gömb alakúak, a kisebbek szabálytalan alakúak.
 
A holdak távolsága az anyabolygótól legalább a Roche-határ és legfeljebb a Hill-sugár közötti lehet.
 
A holdak eredetére több elképzelés született:

Holdak méretének összehasonlítása
A legnagyobb holdak
Holdak tömegeloszlása
Nagy holdak

Kis holdak