Csillagfejlődés

A csillagok születnek, élnek és meghalnak - nagyon leegyszerűsítve ezt nevezzük csillagfejlődésnek. A folyamat egyes részletei azonban, hasonlóan a biológiai életjelenségekhez, igen összetettek és szövevényesek lehetnek. Az alábbiakban áttekintjük a csillagkeletkezés és -fejlődés legfontosabb állomásait, a velük kapcsolatos alapfogalmakat és -jelenségeket.

Szükséges előismeretek, kompetenciák: lásd 1. fejezet.

Kulcsszavak: protocsillag, Hertzsprung-Russell diagram, csillagfejlődés, fősorozat, vörös óriás, fehér törpe, neutroncsillag, szupernóva, fekete lyuk.Subsections

Szeged 2013-05-01